You are currently viewing Vertinant šalyje trūkstamas profesijas 2021 metams pasitelkta Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Vertinant šalyje trūkstamas profesijas 2021 metams pasitelkta Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Atnaujinta 2020-10-21

Užimtumo tarnyba, siekdama derinti darbo jėgos pasiūlos atitikimą paklausai, 2021 metams rengia Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis. Jeigu užsieniečio profesija įtraukta į šį sąrašą, jis gali atvykti dirbti be Užimtumo tarnybos išduoto leidimo dirbti arba sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

Išnagrinėjusi kiekvienos profesijos situaciją darbo rinkoje, Užimtumo tarnyba  parengė šalyje  trūkstamų profesijų sąrašo projektą 2021 metams. Kiekviena  profesija turėjo atitikti šiuos kriterijus:

  • registruota profesijos darbo jėgos paklausa pramonės, statybos ir žemės ūkio sektoriuose per metus viršija darbo pasiūlą ne mažiau kaip 2 kartus, paslaugų sektoriuje – ne mažiau kaip 5 kartus;
  • profesija įsidarbinimo galimybių barometre priskirta didelių įsidarbinimo galimybių profesijų grupei;
  • registruotos laisvos darbo vietos pagal profesiją sudaro ne mažiau kaip 5 proc. nuo dirbančiųjų pagal tą profesiją skaičiaus, remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis.

Siekdama kuo objektyvesnio trūkstamų profesijų šalyje vertinimo, Užimtumo tarnyba  dėl pateiktų profesijų susiejimo su giminiškomis profesijomis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei kartu atnaujino trūkstamų profesijų sąrašo projektą 2021 metams. Su trūkstamų profesijų sąrašo projektu galima susipažinti čia.

Nuo sąrašo projekto paskelbimo dienos per 5 darbo dienas darbdaviai turi teisę pateikti motyvuotą bei pagrįstą informaciją Užimtumo tarnybai apie prognozuojamą profesijos paklausos augimą, apie investicijas bei naujų darbo vietų kūrimą per artimiausius metus pagal šią formą (1 priedas), ją siunčiant el. pašto adresu info@uzt.lt, ir siūlyti profesijas įtraukti į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje pagal ekonominės veiklos rūšis sąrašą 2021 metams.

Užimtumo tarnyba, įvertinusi darbdavių ar darbdavių asocijuotos struktūros, savivaldybės, užsienio investicijų plėtros agentūros pateiktą motyvuotą  bei pagrįstą informaciją  ir  patikrinusi, ar siūlomos profesijos atitinka aukščiau išvardintus kriterijus, priims galutinį sprendimą dėl profesijos įtraukimo į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 metams.

Atkreipiame dėmesį, kad trūkstamų profesijų sąrašas tvirtinamas vieneriems kalendoriniams metams.

Nuo 2021 metų šiam sąrašui atsiranda kvotos, kurių dydį tvirtins Socialinės apsaugos ir darbo ministras, suderinęs su Vidaus reikalų ministru. Informacija apie kvotos dydžio išnaudojimą bus skelbiama viešai Migracijos departamento puslapyje. Pasibaigus kvotai, užsieniečiai, kurių profesija pateks į trūkstamų profesijų sąrašą, privalės kreiptis į Užimtumo tarnybą ir gauti leidimą dirbti arba sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.