You are currently viewing Užimtumo tarnyboje – 32,5 proc. mažiau darbo neturinčių klientų

Užimtumo tarnyboje – 32,5 proc. mažiau darbo neturinčių klientų

Atnaujinta 2021-08-23

Į Užimtumo tarnybą 2021 metų pirmą pusmetį kreipėsi 107,4 tūkst. darbo neturinčių asmenų. Toks skaičius – 32,5 proc. arba 51,7 tūkst. mažesnis nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Vyrai tarp naujų klientų sudarė didesnę dalį – 54,6 proc. Beveik kas trečias (31,5 proc.) darbo ieškantis asmuo gyveno kaimo vietovėse.

Iš viso šalyje šių metų liepos 1 dieną buvo registruota 223,7 tūkst. darbo neturinčių asmenų. Registruotas nedarbas siekė 12,9 proc. ir buvo 0,8 proc. punkto didesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu metu.

„Esant aukštai darbo jėgos paklausai, registruoto nedarbo rodikliai galėjo mažėti sparčiau, tačiau realių darbo rinkos poreikių ir darbo neturinčių asmenų kompetencijų neatitiktis stabdo jų integraciją į darbo rinką. Atvejų, kuomet darbo ieškantys asmenys ne visai pateisina darbdavių lūkesčius, būdavo visuomet, tačiau pastaruoju metu darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitiktis didėja“, – teigė Užimtumo tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Butkienė.

Tarp darbo ieškančių asmenų daugėja ir neįgijusių kvalifikacijos: 35,6 proc. visų registruotų bedarbių neturi profesinio pasirengimo. Tai – 2,9 proc. punkto daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Šioje situacijoje vienas svarbiausių darbo paklausos ir pasiūlos neatitikties sprendimų galėtų būti perkvalifikavimas.

Palyginti su praėjusių metų liepos 1 diena, registruotas moterų nedarbas didėjo 1,1 proc. punkto, o vyrų – 0,6. Tuo tarpu jaunimo iki 29 metų registruotas nedarbas per metus išaugo 1,7 proc. punkto, vyresnių nei 50 metų asmenų – 1 proc. punktu.

Daugiau kaip pusė (57 proc.) per 2021-ųjų pirmą pusmetį įregistruotų darbo neturinčių žmonių buvo iš paslaugų sektoriaus, 22,1 proc. – iš pramonės, 14,4 proc. – iš statybos, 6,5 proc. – iš žemės ūkio.

Nedirbančių asmenų dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų, palyginti su 2020 metų liepos 1-ąja, mažėjo 8 iš 60 šalies savivaldybių, dar 1 – nepakito ir 51 – augo. Didžiausias mažėjimas (1,9 proc. punkto) fiksuotas Kelmės rajone, o augimas – Lazdijų rajone (3,7 proc. punkto).

Daugiausiai darbingo amžiaus gyventojų liepos 1 dieną buvo registruota bedarbiais Lazdijų (22 proc.), Rokiškio (18,5 proc.) ir Ignalinos (18,3 proc.) rajonuose. Tuo tarpu mažiausias nedarbas išlieka Neringoje (4,9 proc.) ir Klaipėdos rajone (7,6 proc.). Iš penkių didžiųjų šalies miestų mažiausiai darbo ieškančių asmenų buvo Šiauliuose – 9,8 proc., daugiausiai – Kaune ir Panevėžyje (po 13,5 proc.). Per metus didmiesčiuose registruotas nedarbas didėjo, o labiausiai – Klaipėdoje (1,7 proc. punkto).

2021 metų pirmą pusmetį darbdaviai įregistravo 161,6 tūkst. laisvų darbo vietų. Tai – 62,8 tūkst. arba 63,6 proc. daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Laisvų darbo vietų struktūroje išaugo darbo pasiūlymų paslaugų sektoriuje dalis. Daugiau nei pusė (84,5 tūkst. arba 52,3 proc.) laisvų darbo vietų skirta kvalifikuotiems darbininkams ir mašinų bei įrenginių operatoriams. Palyginti su praėjusių metų sausio–birželio mėnesiais, laisvų darbo vietų kvalifikuotiems darbininkams ir operatoriams registruota 33,3 tūkst. (65,1 proc.) daugiau.

Aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų laikino užimtumo priemonių taikymas registruotą nedarbą sumažino 1,3 proc. punkto. Nustatyta, kad 59 proc. įdarbinimo subsidijuojant ir 78,1 proc. darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonių dalyvių pasilieka dirbti priemonei pasibaigus bei po jos taikymo praėjus 2 metams.

Tuo tarpu 67 proc. profesinio mokymo programų dalyvių įsidarbina per 6 mėnesius, o daugiau nei 55 proc. jų – tebedirba ir po 2 metų. Dažniausiai Užimtumo tarnybos klientai rinkosi motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programą pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka, taip pat – slaugytojo padėjėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo, apskaitininko bei žiniatinklio programuotojo modulines profesinio mokymo programas.

Išsamiau – Užimtumo tarnybos apžvalgoje „Darbo rinkos tendencijos 2021 m. I pusmetį“.