You are currently viewing Užimtumo tarnyba – tarp pažangos lyderių

Užimtumo tarnyba – tarp pažangos lyderių

Atnaujinta 2021-04-13

Tarp trijų didžiausią pažangą 2020 metais padariusių verslo priežiūros institucijų – ir Užimtumo tarnyba. Tokius duomenis parodė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atliktas priežiūros institucijų veiklos pažangumo tyrimas (švieslentė). Jame dalyvavo net 47 institucijos.

„Švieslentėje objektyviais kriterijais įvertinamas individualus institucijos progresas diegiant pažangias verslo priežiūros praktikas. Naujausio tyrimo duomenys nuteikia pozityviai. Užimtumo tarnybai priskirta B kategorija ir 7,61 siekiantis pažangumo indeksas, nors dar 2018 metais buvome vertinami D kategorija ir 3,50 indeksu“, – teigė Užimtumo tarnybos Priemonių ir paslaugų priežiūros skyriaus vedėja Lijana Vaitkuvienė.

Geriausius pažangos dinamikos rodiklius, lyginant 2018 ir 2020 metų rezultatus, taip pat užfiksavo Lietuvos radijo ir televizijos komisija bei Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Šios institucijos atsidūrė atitinkamai pirmoje ir antroje švieslentės pozicijose.

Pažangos indeksą nulemia 9 kategorijos, apimančios įvairius priežiūros institucijų veiklos aspektus. Užimtumo tarnybos balai išsidėstė taip: veiklos rodikliai – 10,00, kontroliniai klausimynai – 9,75, tikrinimų vykdymas – 8,50, konsultavimas – 7,50, poveikio priemonių taikymas – 3,00, „verslo naujoko“ statusas – 6,00, mažareikšmiškumas – 7,00, rizikos vertinimas ir valdymas – 5,00, grįžtamasis ryšys – 9,60. Kiekvienai iš šių kategorijų yra priskiriamas tam tikras svertinis koeficientas, todėl jų reikšmė galutiniam įvertinimui nėra vienoda.

Didžiausias progresas fiksuotas veiklos vertinimo rodiklių, kontrolinių klausimų naudojimo, „verslo naujoko“ statuso taikymo, mažareikšmių teisės aktų reikalavimo pažeidimų, grįžtamojo ryšio (nuomonių tyrimo) organizavimo kategorijose.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija išskyrė ir Užimtumo tarnybos verslo priežiūros tikslą. Tai yra – užtikrinti ūkio subjektų veiklos ekonominę ir teisinę gerovę bei racionalų lėšų panaudojimą. Tokia formuluotė laikytina geruoju pavyzdžiu.

Bendrai patį didžiausią – 9,51 siekiantį – pažangumo indeksą 2020 metais užfiksavo Lietuvos bankas. Tai vienintelė institucija, kurios 2020 metų veikla įvertinta A+ kategorija. Toliau išsirikiavo A klasei priskirtos įstaigos: Valstybinė mokesčių inspekcija (pažangumo indeksas 9,50), Lietuvos radijo ir televizijos komisija (9,19) ir Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (9,18). Vidutinė pažanga 2020 metais siekė 6,49 balo.

Primename, kad kasmet skelbiamas verslo priežiūros institucijų pažangumo vertinimas – tai priemonė, leidžianti įvertinti, kiek ir kaip priežiūros institucijos įgyvendino pažangias verslo priežiūros priemones, kaip taiko gerąją verslo priežiūros veiklos praktiką.