You are currently viewing Užimtumo tarnyba pristatyta darbdaviams, socialiniams partneriams ir žiniasklaidai

Užimtumo tarnyba pristatyta darbdaviams, socialiniams partneriams ir žiniasklaidai

Atnaujinta 2018-11-09

Spalio 4 d. Seime pristatytas Užimtumo tarnybos veiklos modelis darbdaviams, socialiniams partneriams, savivaldai ir žiniasklaidai. Modernizavus įstaigos valdymo procesus ir konsolidavus žmogiškuosius išteklius, sutelkti didesni resursai klientų aptarnavimo srityje, sumažintas su klientais dirbančių specialistų darbo krūvis bei teikiamos individualesnės paslaugos.

2018 m. spalio 1 d. Užimtumo tarnyba ir dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Paslaugas klientams teikia penki klientų aptarnavimo departamentai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, kurie apima visas šalies savivaldybes.

Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė, apžvelgdama šalies darbo rinkos situaciją ir pertvarkos kelią link Užimtumo tarnybos, akcentavo, jog Europos komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pateiktos rekomendacijos Lietuvai paskatino daryti esminius pokyčius, spręsti susikaupusias problemas, vyko daug diskusijų siekiant modernesnio valdymo, kuris sudaro prielaidas teikti kokybiškesnes paslaugas klientams – tiek darbo ieškantiems asmenims, tiek darbdaviams. „Ši pertvarka nebuvo tik pavadinimo pakeitimas, buvo siekiama, kad darbas vyktų ir būtų organizuotas kitaip, kad darbdavius pasiektų kvalifikuota darbo jėga, o žmogui būtų padedama orientuotis, ko jam reikia, ir sėkmingai integruotis į darbo rinką“, – kalbėjo R. Šalaševičiūtė.

Linas Kukuraitis, Rimantė Šalaševičiūtė, Ligita Valalytė

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio teigimu, pastaruoju metu sutariama, kad užimtumo skatinimas neįmanomas be individualios prieigos prie darbo ieškančio žmogaus. „Kiekvienas iš mūsų esame be galo unikalūs: vienam integruotis į darbo rinką trukdo psichologinės bėdos, kitam – reikia teisinių konsultacijų, trečiam būtina keisti kvalifikaciją, o ketvirtasis galbūt siekia suprasti, kur link nori pasukti savo karjerą. Visiems žmonėms negalime taikyti vienos strategijos, todėl buvusiai struktūrai atėjo laikas reformuotis ir susitelkti į klientų – darbo ieškančių žmonių ir darbdavių – poreikius. Taigi šis pokytis yra ne iškabos pakeitimas, tai konceptuali kaita, skirta surasti pusiausvyrą tarp darbuotojų ir darbdavių interesų, užtikrinti darbo rinkos „sveikatą“. Šiaip ar taip galimybė dirbti ir pakankamas atlygis už atliktą darbą bet kuriam žmogui yra geriausia socialinė apsauga. Geresnės dar niekas neišrado, todėl, natūralu, jog šis kelias turi būti pagrindinis“, – kalbėjo ministras.

„Trejus pertvarkos metus kryptingai keitėme savo veiklą, pasirinkę būtent europinėmis vertybėmis grįstą ir daugelyje valstybinių užimtumo tarnybų taikomą individualų požiūrį į paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams. Keičiame paslaugos teikimo kokybę ir jos teikimo kultūrą. Stiprindami socialinę partnerystę siekiame prisidėti prie žmogiškųjų išteklių formavimo regionuose. Norime tapti institucija, kuri padeda formuoti arba įgyti reikiamas kompetencijas ir kvalifikaciją  darbo ieškantiems asmenims bei suteikia karjeros planavimo paslaugas. Kiekvieną atėjusį žmogų vertiname pagal jo vizito tikslą – ar jis siekia mokytis naujos specialybės, ar lavintis, ar tik užsiregistruoti“, –  akcentavo Užimtumo tarnybos direktorė Ligitos Valalytė.

„Šilutės rajone šių metų pradžioje buvo 10,8 procentų registruotų bedarbių. Pradėjus domėtis rajono darbo neturinčiais žmonėmis, konkrečioje seniūnijoje esančiais ūkiais ir kaimo turizmo sodybomis bei jų šeimininkais, situacija ėmė keistis. Taip buvo siekiama nustatyti, ar dirbdami savo namų ūkiuose, tuo pat metu vienas iš šeimos narių yra registruoti  Darbo biržoje. Tiesiogiai seniūnijose buvo teikiamos Darbo biržos paslaugos,  organizuojamos darbo mugės, ir  kelių mėnesių nedarbas sumažėjo 2,5 procento. Tikimės, kad nuo 2019 metų sausio 1 dienos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinant  naują modelį, dar labiau bus suaktyvintos darbo paieškos. Anksčiau Užimtumo tarnyba įvertindavo tik bendrus dalykus, kurie reikalingi bedarbio statusui nustatyti, o dabar bus kreipiamas dėmesys į  konkretų žmogaus atvejį ir ko reikia, kad kuo greičiau būtų pasiektas tikslas – surasti darbą. Iš pertvarkos tikimės visokeriopos naudos tiek darbdaviams, tiek darbo ieškantiems“, – kalbėjo Šilutės savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis.

„Instituciniai Užimtumo tarnybos pokyčiai, ypač darbo organizavime, pastebimi jau kurį laiką. Džiaugiamės, kad palaikydami glaudų bendradarbiavimą su Užimtumo tarnyba sulaukiame vis daugiau tinkamų kandidatų. Karjeros konsultantų indėlis, tarpininkaujant tarp darbdavių ir ieškančiųjų darbo, yra itin svarbus, todėl viliamės, kad perėjimas prie Užimtumo tarnybos veiklos modelio sukurs dar efektyvesnes bendradarbiavimo galimybes“, –  renginyje kalbėjo Margarita Plešakienė, „Maxima LT“ Personalo departamento direktorė.

Konferencijoje dalyvavo  Lietuvos Respublikos seimo nariai, darbdaviai, socialiniai partneriai, mokslo darbuotojai, savivaldybių merai, Užimtumo tarnybos darbuotojai.

Daugiau renginio akimirkų Užimtumo tarnybos „Facebook“ paskyroje: www.facebook.com.