You are currently viewing Užimtumo tarnyba prioritetą teiks mokymams ir perkvalifikavimo programoms

Užimtumo tarnyba prioritetą teiks mokymams ir perkvalifikavimo programoms

Atnaujinta 2021-08-31

Nuo 2006-ųjų vykdoma savarankiško užimtumo rėmimo (SUR) priemonė šiais metais bus atnaujinta. Peržiūrėjus šių ir ankstesnių metų priemonės efektyvumo rezultatus ir po techninių konsultacijų su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nuspręsta antrajame paraiškų atrankos konkurse pateiktų paraiškų įgyvendinimui skirti 1,5 mln. eurų.

„Žvelgdami į tai, kas buvo nuveikta ankstesniais metais, matome labai sėkmingų pavyzdžių. Pradėtų verslų, kurie plėtė veiklą, įdarbino kitus asmenis, mokėjo mokesčius, padėjo iš emigracijos grįžusiems, iš ilgalaikio nedarbo spąstų ištrauktiems žmonėms. Tačiau yra ir kita medalio pusė. Absoliuti dauguma paramos gavėjų steigė mažąsias bendrijas, kur dirbo tik patys ir mokesčių beveik nemokėjo“, – išvadas apibendrino SADM viceministras Vytautas Šilinskas.

Antrajame šių metų SUR priemonės etape sutaupytas lėšas planuojama nukreipti darbo ieškančių asmenų mokymams ir perkvalifikavimui. Beveik 40 proc. tokių Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų neturi jokios kvalifikacijos – net ir profesinio išsilavinimo. Tik labai mažai daliai yra įmanoma pasiūlyti mokymus.

„Kitais metais tikimės priemonę pakeisti iš esmės, o šiemet bedarbiai turės mažiau galimybių pradėti verslą, bet daugiau darbo ieškančių asmenų padėsime įgyti kvalifikaciją“, – aiškino V. Šilinskas.

Antrojo etapo SUR priemonės paraiškų atranka prasidės rugpjūčio 31 dieną. Viena iš naujovių numato, kad nuo šiol dokumentai bus priimami tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (nuorodą rasite čia). Paraiškas šiame portale bus galima teikti iki rugsėjo 29 dienos imtinai.

Svarbu ir tai, kad pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems SUR priemonės įgyvendinimą, buvo pakeista paraiškos forma bei jos vertinimo kriterijai.

„Nuo šiol didesnis dėmesys vertinant dokumentus bus skiriamas nuosavų lėšų indėliui ir prašomos paramos dydžiui, paraiškos teikėjo gebėjimui atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį, paraiškos teikėjo registracijai aukščiausio nedarbo teritorijose bei stacionarios darbo vietos steigimui“, – aiškino Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė.

Sausį vykusiame pirmajame atrankos etape gautos 1036 paraiškos. Užimtumo tarnyba, atsižvelgdama į susidariusią sudėtingą situaciją verslui, nusprendė finansuoti visus tinkamus projektus. Tai yra – surinkusius 35 balus ir daugiau. Tokių paraiškų buvo 565, o jų įgyvendinimui numatyta skirti 8,5 mln. eurų.

Projektuose vyrauja planuojamos steigti darbo vietos statybininkams, vairuotojams, pardavėjams, autoserviso paslaugų darbuotojams, medienos apdirbėjams ir staliams, maisto gamintojams, kosmetologams. Taip pat kuriamos darbo vietos gydytojams, dizaineriams, dainininkams, fotografams, architektams bei kitų įvairių profesijų atstovams.

Iš viso nuo šios priemonės pradžios 2006 metais iki dabar iš valstybės biudžeto buvo skirta 36,84 mln. eurų, o per visą laikotarpį sukurtos 2223 darbo vietos.

Daugiau informacijos apie savarankiško užimtumo rėmimo priemonės įgyvendinimo tvarką, sąlygas bei skelbiamą atranką rasite čia.