You are currently viewing Priemonės efektyvumą garantavo konsultacijos ir stebėsena

Priemonės efektyvumą garantavo konsultacijos ir stebėsena

Atnaujinta 2021-09-14

Per pandemiją 1551 sutartį su individualios veiklos kryptį keičiančiais savarankiškai dirbančiais asmenimis pasirašiusi Užimtumo tarnyba teigiamai vertina šios priemonės efektyvumą.  

Per visą laikotarpį buvo nutraukta tik 2,9 proc. šių sutarčių. Tai padaryta klientams per nustatytą terminą neištaisius trūkumų bei grąžinus skirtą finansinę paramą. Šiuo metu fiksuojamas tik vienas neatitikimas, kuomet klientas neištaisė ir atsisakė grąžinti lėšas. 

„Svarbiausia buvo padėti nuketėjusiems nuo karantino savarankiškai dirbantiems asmenims, keičiantiems ekonominės veiklos kryptį. Pagrindinis dėmesys skirtas klientų konsultavimui, metodinės medžiagos pateikimui, t. y. prevenciniam darbui dar prieš pasirašant sutartis. Prioritetas buvo proaktyvus bendradarbiavimas su paramos gavėjais, kad būtų užtikrintas  šių valstybės skirtų lėšų panaudojimo skaidrumas“, –  įžvalgomis dalijosi Užimtumo tarnybos priemonių ir paslaugų priežiūros skyriaus vedėja Lijana Vaitkuvienė.  

Daugiausia trūkumų buvo fiksuojama klientams pažeidus viešųjų pirkimų taisykles (55 proc.) bei netinkamai laikantis teisės aktų (45 proc.).  Tačiau pasitarę su Užimtumo tarnybos specialistais klientai turėjo galimybę pasitaisyti. Buvo pašalintas 341 neatitikimas ir toliau sėkmingai vykdoma veikla naujai įsteigtose darbo vietose.  

„Didžioji dalis paraiškas pateikusių klientų atsakingai vykdė sutartyse numatytus įsipareigojimus: dokumentus pateikė laiku, pranešė apie pasikeitusius kontaktus. Be to, karantino laikotarpiu jie aktyviai konsultavosi su Užimtumo tarnybos specialistais dėl veiklos vykdymo patikrinimo. Buvo tariamasi dėl patogios nuotolinės bendravimo platformos patikrinimui atlikti“, –  sakė L.Vaitkuvienė.  

Praėjusiais metais Užimtumo tarnyba priėmė sprendimą finansuoti 1606 savarankiškai dirbančių asmenų paraiškas už 10,4 mln. Eur. Dalis asmenų dėl įvairių priežasčių atsisakė pasirašyti sutartis ar nusprendė nesteigti darbo vietų. Likusieji pasinaudojo galimybe sustiprinti pozicijas darbo rinkoje.   

Populiariausios naujos veiklos kryptys buvo fotografavimo veikla (224 paraiškos), kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba (107 paraiškos), kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (78 paraiškos). Šiuo metu dar administruojamos 1506 šios priemonės sutartys. 

„Nors iš pradžių abejota dėl galimybės skaidriai panaudoti paramos priemonei skirtas lėšas, pasiekti rezultatai vertinami teigiamai.  Tikime, kad ir ateityje panašūs projektai leis sukurti naujų sėkmės istorijų“, – situaciją įvertino Užimtumo tarnybos priemonių ir paslaugų priežiūros skyriaus vedėja.