You are currently viewing Užimtumo tarnyba pakvietė Kėdainių rajono merą bendradarbiauti

Užimtumo tarnyba pakvietė Kėdainių rajono merą bendradarbiauti

Atnaujinta 2021-11-10

Ne viename rajone glaudesnis Užimtumo tarnybos bendradarbiavimas su vietos savivalda kuria gerosios praktikos pavyzdžius. Vakar Kėdainių rajono skyriaus vedėja Irena Petraitienė inicijavo susitikimą su rajono meru Valentinu Tamuliu, kurio metu diskutavo apie gyventojų užimtumą, nedarbą ir galimybę kartu spręsti šias problemas.

Kėdainių rajone lapkričio 1 d. registruotas nedarbas siekė 11,4 proc. ir buvo 0,5 proc. didesnis nei šalies vidurkis. Šioje teritorijoje susiduriama dideliu ilgalaikių bedarbių skaičiumi, kuris spalio 1 d. siekė 44,1 proc. visų čia registruotų klientų.

Susitikimo metu skyriaus vedėja pristatė rajono darbo rinkos situaciją, aptarė rajono gyventojų nedarbo priežastis bei kaip darbo rinką įtakoja pandeminė situacija. „Laisvėjant karantino sąlygoms ir visiškai jį atšaukus, moterų ir jaunimo nedarbas ėmė sparčiai mažėti“, − teigė Kėdainių skyriaus vedėja.

Susitikimo metu daugiausia diskutuota dėl aktyvesnio jaunimo įtraukimo į darbo rinką. Taip pat aptartos kaimiškose seniūnijose gyvenančių asmenų integracijos į darbo rinką kliūtys. Didelė problema išlieka dirbantieji pas ūkininkus su žemės ūkio kvitais, kurie Užimtumo tarnyboje yra registruoti kaip bedarbio statusą turintys asmenys. Anot I.Petraitienės, šiame rajone tokių asmenų gali būti apie 400.

Meras V.Tamulis pažadėjo aptarti šias problemas su rajono seniūnais, kitais suinteresuotais asmenimis. Anot jo, svarbiausia yra skatinti gyventojų užimtumą, o ne tik mažinti nedarbą. Šiuo atveju būtina taikyti kompleksines priemones.