You are currently viewing Užimtumo tarnyba padėkojo socialiniams partneriams už bendrą darbą

Užimtumo tarnyba padėkojo socialiniams partneriams už bendrą darbą

Atnaujinta 2019-10-02

Klaipėdoje vykusioje Užimtumo tarnybos konferencijoje „Socialinės partnerystės vaidmuo užimtumui didinti“, pristatytos bendradarbiavimo gerosios patirtys didinant gyventojų užimtumą. Renginyje buvo diskutuojama apie naujas, efektyvias partnerių bendradarbiavimo formas, taip pat apdovanoti socialinių iniciatyvų, labiausiai prisidėjusių didinant gyventojų užimtumą įvairiuose Lietuvos regionuose, įgyvendintojai. Tai – pirmoji Užimtumo tarnybos šimtmečio proga organizuojamų renginių ciklo konferencija, skirta padėkoti socialiniams partneriams.

Renginyje dalyvavo 67 socialiniai partneriai, su kuriais visoje Lietuvoje bendradarbiauja Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentai – nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių, profsąjungų atstovai.

Renginyje buvo diskutuota taip pat apie galimybes ir būtinybę sutelkti socialinių partnerių kompetencijas ir išskirtines žinias, siekiant didinti darbo neturinčių asmenų integraciją į darbo rinką. Renginio metu buvo pasitelktas novatoriškas metodas surasti konkrečios situacijos sprendimo variantus ir sumodeliuoti būsimą iniciatyvą panašioms darbo ieškančių asmenų situacijoms spręsti pasitelkiant socialinius partnerius.

Tiek diskusijose, tiek moderuojamose sesijose, tiek pranešimuose vyravo bendradarbiavimo ir institucijų susitelkimo būtinybės tematika. Labai akivaizdžiai bendradarbiavimo evoliuciją savo pranešime akcentavo Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų  aptarnavimo departamento direktorė D. Jurkuvienė, paminėdama, kad nuo epizodinių iniciatyvų ir „žuvies davimo“ darbo ieškantiems asmenims yra pereinama prie „meškerės davimo“ ir atvejo vadybos. Susidariusių situacijų sprendimas randamas tik tuomet kai visos institucijos ir nevyriausybinės organizacijos turi tą patį tikslą – išspręsti integracijos į darbo rinką kliūtis, ir visus savo resursus būtent sutelkia. Visiška praeitis yra institucijų ir organizacijų fragmentacija ir siauras savo veiklos, ir funkcijos vykdymas tik savo nuostatų ar savo pareiginių nuostatų ribose.

Apie socialinės partnerystės būtinybę ir jos įtaką užimtumui kalbėjo visi konferencijos dalyviai.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja socialiniams centrams ir programoms Rita Augutienė sakė, jog Caritas vykdo įvairias programas, bendradarbiaudamas su Užimtumo tarnybos Vilniaus klientų aptarnavimo departamentu siekiant padėti sunkumus patiriantiems asmenims – teistiems ir iš įkalinimo įstaigų grįžusiems, alkoholiu piktnaudžiaujantiems, prieglobsčio prašytojams, prieglobstį gavusiems asmenims, motinos ir vaiko namuose gyvenančioms besilaukiančioms moterims ir motinoms su vaikais iki trejų metų amžiaus ir kt. 

Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė Natalja Kurčinskaja (Vilnius): „Bendradarbiavimas tarp skirtingų organizacijų, siekiant tų pačių tikslų, yra sėkmės rodiklis suteikiantis daugiau galimybių sprendžiant iškilusius iššūkius.

VšĮ „Socialinis architektas“ vykdančioji direktorė Ramunė Mereckienė (Vilnius), kalbėdama apie savo projektą, teigė, jog vyresnio amžiaus asmenys yra ypatingai vertingi dėl savo didžiulės gyvenimo ir darbo patirties. „Mes visi privalome gauti galimybę pasinaudoti jų žiniomis, o savanorystės veikla kaip tik suteikia šią galimybę. Tai ir yra šio projekto tikslas – sukurti vyresnio amžiaus asmenims jaukią aplinką, kur galima ir pasimokyti ir susikurti prasmingą laisvalaikį įsitraukiant į savanorišką veiklą. Mūsų savanoriai atrado noro dalintis patirtimi ir būti labai reikalingiems prasmę ir  savanoriauja globos namuose, gyvūnų prieglaudose, ligoninėse, mokyklose, visuomeninėse organizacijose, bažnyčiose. Žinau ir žaviuosi, kad daugelis pasaulinio lygio rašytojų, filosofų, menininkų, politikų savo didžiuosius darbus padarė būdami 80-ies. Be galo džiaugiamės ir didžiuojamės būdami tikrais Užimtumo tarnybos draugais“.  

Šv. Mortos iniciatyvinėje grupėje dalyvaujantis bendruomenės pareigūnas Darius Joneikis, (Kaunas): „Partnerystė su Užimtumo tarnyba yra labai svarbi ir sėkminga, nes tai yra atviras partneris, visada priimantis ir teikiantis pasiūlymus, neatsisakantis vystyti iniciatyvų bei visuomet motyvuotai įsitraukiantis į mūsų iniciatyvinės grupės pasiūlytas veiklas.  To pasėkoje veiksmingai pasidalinama rūpesčiais, pasitelkiami bendri resursai ir priimami tvarūs sprendimai visapusiškai sprendžiant Kauno regiono problemas”.

Asociacijos „Socialinės integracijos centras“ direktorė Aida Adeikienė (Šiauliai): „Asociacija dirba nuo 2006 m. Galime pasidžiaugti ilgą laiką trunkančiu bendradarbiavimu su Užimtumo tarnybos komanda, kuri greitai informuoja savo klientus apie mūsų vykdomus projektus, padeda savo klientams įsitraukti į aktyvias projektų veiklas: konsultacijas, mokymus, savanorišką veiklą. Užimtumo tarnybos komanda girdi naujus projektinius pasiūlymus, palaiko naujas idėjas, įsitraukia į jų įgyvendinimą. Bendradarbiavimo iššūkiai mūsų partnerystę daro aktyvią, stiprią, įdomią ir kviečia dialogui. Tikslingai veikdami kartu, siekiame bendrų tikslų – mūsų klientų teigiamų asmeninių ir profesinių pokyčių“.

VšĮ Socialinių inovacijų centro psichologė, projektų vadovė Aurelija Jankienė (Šiauliai): „Labai malonu, kad turime galimybę dalyvauti puikiame renginyje ir pasidžiaugti produktyviu  bendradarbiavimu su Užimtumo tarnyba. Jau kelintus metus esame socialiniai partneriai ir tikiu, kad tai teikia abipusio pasitenkinimo. Turime nemažai gerųjų patirčių, kada klientai atranda paslaugas, kurias teikia mūsų įstaiga arba Užimtumo tarnyba, ir jas pagal poreikį galima derinti kartu. Tokiu būdu gyventojai gali gauti kompleksinę, praktinę naudą. Kartu džiaugiamės radę darbuotojus, kurie informaciją apie mus gavo būtent iš Užimtumo tarnybos darbuotojų. Tikimės, ir toliau bendradarbiauti. Užimtumo tarnybai ir sau linkime atrasti puikių idėjų ir kartu įgyvendinti užsibrėžtus tikslus“.

VšĮ šv. Juozapo globos namų direktorius Patrikas Skrudupis (Kaunas): „Bendradarbiavimas su Užimtumo tarnyba yra individualizuotas požiūris į klientą, kuriam reikalingas darbas, prevencinių priemonių taikymas, perkvalifikavimas, pagalba išlaikant darbuotojus sektoriuje“.

Pranešimai

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros lektorės Dr. Julijos Eidukevičiūtės pranešimas „Kodėl verta bendradarbiauti? Atvejo vadyba sprendžiant užimtumo problemas“

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorės Dangirutės Jurkuvienės pranešimas „Partnerystės vaidmuo prieš 100 metų ir dabar“

Lazdijų rajono savivaldybės mero patarėja Sonata Dumbliauskienė „Lazdijų rajono savivaldybės ir Užimtumo tarnybos bendradarbiavimas, sprendžiant rajono gyventojų užimtumo problemas“

Asociacija „Langas į ateitį“ direktorės Loretos Križinauskienės pranešimas „Projektas „Prisijungusi Lietuva“ – skaitmeninei atskirčiai mažinti“

Renginio metu apdovanoti 23 socialinių iniciatyvų, labiausiai prisidėjusių didinant gyventojų užimtumą įvairiuose Lietuvos regionuose, įgyvendintojai

Vilniaus regionas

Pagrindinė nominacija

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Padėkos

Dingusių žmonių šeimų paramos centras
Už kuriamas palankias sąlygas nedirbantiems vyresniems asmenims dalyvauti darbo rinkoje

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
Už kompleksines paslaugas sunkumus patiriantiems asmenims didinant jų galimybes darbo rinkoje

VšĮ  ,,Socialinis architektas“
Už sudarytas galimybes vyresniems asmenims dalyvauti savanoriškoje veikloje skatinant jų užimtumą

Kauno regionas

Pagrindinė nominacija

Alytaus miesto savivaldybė 

Alytaus regioninis karjeros centras „Karjeras“
Už tarpinstitucinį bendradarbiavimą stiprinant profesinį orientavimą ir paslaugas jaunimui

Padėkos

Ruklos pabėgėlių priėmimo centras
Už bendradarbiavimą ir  pagalbą integruojant į darbo rinką pabėgėlius ir papildomą apsaugą turinčius asmenis

Šv. Mortos iniciatyvinė grupė
Už kovos su prekyba žmonėmis prevenciją ir švietėjišką veiklą socialinėje atskirtyje atsidūrusiems asmenims

Alytaus verslo konsultacinis centras
Už naujų galimybių kūrimą emigrantams

Kovos su prekyba žmonėmis centras
Už bendradarbiavimą ir pagalbą prekybos žmonėmis aukoms padedant integruotis į darbo rinką bei švietėjišką veiklą

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija
Už vyresnių asmenų užimtumo skatinimą

Druskininkų savivaldybė
Už sisteminį jaunimo verslumo ugdymą

Klaipėdos regionas

Pagrindinė nominacija

Šilutės savivaldybė
Už partnerystę didinant nedirbančių gyventojų užimtumą ir nelegalaus darbo prevenciją

Padėkos

VšĮ „Ori senatvė“
Už darbuotojų rengimo darbo vietoje kultūros skatinimą ir tvarų įdarbinimą

Pagėgių socialinių paslaugų centras
Už bendruomenės stiprinimą integruojant socialinę atskirtį patiriančius nedirbančius gyventojus į visuomenę ir darbo rinką įdarbinimą

Gargždų socialinių paslaugų centras
Už vyresnių asmenų adaptaciją darbo rinkoje skatinant savanorystę

Rietavo savivaldybės atviro jaunimo centras
Už kompleksinę nedirbančio jaunimo socialinę įtrauktį

Šiaulių regionas
Pagrindinė nominacija

VšĮ Socialinės integracijos centras
Už aktyvų bendradarbiavimą ugdant nedirbančių asmenų socialinius ir darbo įgūdžius

Padėkos

VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ 

Už kompleksinių socialinės integracijos paslaugų teikimą nedirbantiems asmenims

VšĮ „Socialinių inovacijų centras“
Už socialinės integracijos paslaugų teikimą neįgaliesiems ir kitiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Panevėžio regionas

Pagrindinė nominacija

VšĮ Šv. Juozapo globos namai
Už ilgalaikę partnerystę teikiant socialinę pagalbą vyresniems asmenims ir skatinant jų mokymąsi bei užimtumą

Padėkos

VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“
Už neformalių užimtumo formų taikymą ir nedirbančių asmenų socialinių įgūdžių ugdymą

VšĮ „Versli Lietuva“
Už ilgametę partnerystę skatinant nedirbančių asmenų verslo kūrimą

Užimtumo tarnybos strateginis socialinis partneris

Padėka

Asociacija „Langas į ateitį“
Už strateginę ilgalaikę partnerystę ir iniciatyvas darbo ieškantiems asmenims įgyti skaitmeninius įgūdžius didinant jų užimtumo galimybes darbo rinkoje

Renginys yra vienas iš 100-mečio minėjimo renginių ciklo.

Užimtumo tarnyba mini darbo biržų sistemos sukūrimo 100-metį ir vienerius Užimtumo tarnybos veiklos metus.

1919 m. atkurtos Lietuvos valstybės pirmosios Vyriausybės buvo priimtas Darbo biržų įsteigimą reglamentuojantis įstatymas. 1991 m. kovo 1 d. atkuriant darbo biržų veiklą, buvo įsteigta Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – institucija, įgyvendinanti valstybines gyventojų užimtumo garantijas darbo rinkoje bei teikianti darbo rinkos paslaugas ir įgyvendinanti programas bedarbių užimtumui didinti.

2018 m. spalio 1 d. veiklą pradėjo Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizacijos paslaugas klientams teikiamos 52 klientų aptarnavimo skyriuose 60 savivaldybių. Užimtumo tarnybos padaliniai teikia paslaugas visose Lietuvos savivaldybėse.

Užimtumo tarnyba šimtmečio proga organizuoja renginių ciklą, skirtų socialiniams partneriams  (savivalda, nevyriausybinės organizacijos, profsąjungos), strateginiams darbdaviams,  Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų ir šalies valstybinių institucijų, asocijuotų verslo struktūrų atstovams. 

Konferencija „Darbdaviai 2019“

Spalio 10 d. vyks konferencija „Darbdaviai 2019“, kurioje bus pristatytos bendradarbiavimo gerosios patirtys didinant gyventojų užimtumą, šiandienos pasaulio ir Lietuvos ekonomikos įžvalgos, taip pat apdovanoti darbdaviai, labiausiai prisidėję prie užimtumo didinimo per pastaruosius metus.

Renginio data – spalio 10 d.

Renginio pradžia – 10 val.

Renginys vyks UAB „Novameta“, Ateities pl.39, Kaunas.

Dalyvių registracija: https://forms.gle/utZMbXzmQi4znp3PA

Daugiau informacijos telefonu +370 5 236 0799 arba elektroniniu paštu komunikacija@uzt.lt

Tarptautinė konferencija

 „Employment in 21st Century: Changes, Challenges & Opportunities?“

Užimtumo tarnyba mini darbo biržų sistemos sukūrimo 100-metį ir vienerius Užimtumo tarnybos   veiklos metus.

1919 m. atkurtos Lietuvos valstybės pirmosios Vyriausybės buvo priimtas Darbo biržų įsteigimą reglamentuojantis įstatymas. 1991 m. kovo 1 d. atkuriant darbo biržų veiklą, buvo įsteigta Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – institucija, įgyvendinanti valstybines gyventojų užimtumo garantijas darbo rinkoje bei teikianti darbo rinkos paslaugas ir įgyvendinanti programas bedarbių užimtumui didinti.

Lapkričio 7 d. vyks tarptautinė konferencija, skirta pasidalinti ekspertine patirtimi ir iššūkiais, aptarti šiandienines darbo rinkos aktualijas, bedarbio, užimtumo, dalijimosi ekonomikos ir kitas sąvokas kintančioje Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo rinkoje, taip pat pristatyti organizacijos raidą per šimtmetį.

Renginio data – lapkričio 7d.

Renginio pradžia – 10 val.

Renginys vyks „Holiday Inn“, Šeimyniškių gt. 1, Vilnius.

Dalyvių registracija: https://forms.gle/4TqnTrmvEi3oUFZg7

Daugiau informacijos telefonu +370 5 236 0799 arba elektroniniu paštu komunikacija@uzt.lt