You are currently viewing Užimtumo tarnyba padėkojo šalies darbdaviams

Užimtumo tarnyba padėkojo šalies darbdaviams

Atnaujinta 2019-10-14

Spalio 10 d. Kaune vykusioje Užimtumo tarnybos konferencijoje „Darbdaviai 2019“ įteikti apdovanojimai šalies darbdaviams, per Nepriklausomybės laikotarpį labiausiai prisidėjusiems didinant gyventojų užimtumą įvairiuose Lietuvos regionuose. Tai vienas iš renginių, skirtų paminėti Užimtumo tarnybos šimtmetį ir pirmuosius Užimtumo tarnybos veiklos metus, kuriame pristatytos bendradarbiavimo gerosios patirtys didinant gyventojų užimtumą, šiandienos pasaulio ir Lietuvos ekonomikos įžvalgos.

Devintą kartą organizuojamuose darbdavių apdovanojimuose padėkos buvo įteiktos už socialiai atsakingą veiklos vykdymą, už užimtumo didinimą aukščiausio nedarbo teritorijose, už konkurencingiausią siūlomą atlyginimą, už tvariausią įdarbinimą, už aktyviausią trišalį bendradarbiavimą, už pameistrystės populiarinimą, už mobilumo didinimą, už bendradarbiavimą didinant užimtumą. Taip pat buvo padėkota daugiausiai Užimtumo tarnybos klientų įdarbinusiems darbdaviams.

Visos padėkos buvo skirtos darbdaviams, kurie be valstybės finansinės paramos įdarbino Užimtumo tarnybos klientus. Apdovanojamos įmonės buvo atrinktos iš 62 152 šalies įmonių, su kuriomis Užimtumo tarnyba bendradarbiauja.

Padėkos taip pat buvo įteiktos darbdavių asociacijoms už konstruktyviausią dialogą dėl kvalifikuotos darbo jėgos poreikio prioritetų.

„Labai džiaugiuosi, kad yra įmonių, kurios liudija savo kasdienybe ir be subsidijų, be paramos viską padaro, kad žmonės išreikštų galią, kurią turi. O galią vienokią ar kitokią turim visi. Dėkoju visoms įmonėms, kurios įtraukia socialiai pažeidžiamiausias grupes. Esate liudijimu ir mums visiems, ir valstybės tarnybai, ir tiems, kurie kuria planus, kad galime eiti tuo keliu, kad visi į šią visuomene būtų įtraukti“, – įteikdamas Socialiai atsakingos įmonės nominaciją ir padėkas sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė renginyje akcentavo darbdavių ir valstybės įstaigų sinergijos būtinybę kintančioje darbo rinkoje. „Šiuo renginiu norime pasakyti, kad esame atviri konstruktyviam dialogui, kurio tikslas –  kokybiškesnės ir darbo rinkos poreikiams atitinkančios paslaugos. Pastaruosius metus įgyvendiname teikiamų paslaugų pokyčius, kurių pagrindinis siekis yra greitesnis įsidarbinimas ir orientacija į rezultatą. Rezultatus jau skaičiuojame –  31 diena greičiau įdarbinami darbo ieškantys asmenys ir 21 diena greičiau suteikiamos paslaugos klientams. Įtrauktos naujos paslaugos, kaip kvalifikacijų pripažinimas, pameistrystė, asmeninis personalo vadybininkas yra reikšmingi pokyčiai Užimtumo tarnyboje, leidžiantys teikti kokybiškesnes paslaugas“, – kalbėjo Užimtumo tarnybos vadovė.

„UŽIMTUMO TARNYBA po persitvarkymo pakeitė savo darbą su verslo bendruomene ir tai labai akivaizdžiai pasijuto. Verslo įmonės pradėjo jausti daugiau atidumo jų problematikai ir kitą aptarnavimo kokybę. Manome, kad tai tikrai gera paslaugų vystymo kryptis ir suteikia daugiau pasitikėjimo UŽIMTUMO TARNYBA. Tikimės, kad bus atskirta perkvalifikavimo mokymo paslauga nuo kompetencijų įvertimo. Rinkos dalyviai nori įdarbinti paruoštą darbo rinkai specialistą ir kai šiuo metu perkama mokymo paslauga su kompetencijų vertinimu viename pakete, tai apmokymo rezultatas dažnai neatspindi tikros mokymo kokybės. Dėl to Lietuvos statybininkų asociacija akredituojasi pagal ISO 17024 standartą ir tikisi, kad mokymas nuo žinių vertinimo bus atskirtas ne tik profesinio rengimo centruose, bet ir UŽIMTUMO TARNYBOS procesuose. Toliau sieksime gilesnio bendradarbiavimo, prognozuojant ir prevenciškai numatant priemones nuo nedarbo, ekonominės krizės atveju“, – kalbėjo Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas.

„Konkurencingas atlyginimas ir kitos darbdavio teikiamos naudos – sveikatos draudimas, tinkamai įrengta ergonomiška darbo vieta ar saugi bei darbinga aplinka, kurioje darbuotojas leidžia didelę dalį savo laiko – jau nebeturėtų būti vadinami „pridėtine verte“ ar kažkuo išskirtiniu. Mes, kaip didieji darbdaviai, taip pat užsienio investuotojai, norime prisidėti prie darbo rinkos brandos ir džiaugiamės matydami savo pastangų rezultatus”, – sakė Danske Bank A/S Lietuvos filialo vadovas Ramūnas Bičiulaitis,, kuriam buvo įteiktas apdovanojimas už daugiausiai įdarbintų darbo ieškančių asmenų ir mokamą konkurencingiausią darbo užmokestį.

„Šis Užimtumo tarnybos įvertinimas svarbus RIMI dėl kelių priežasčių. Viena – jis patvirtina, jog mūsų prekybos tinklo pasirinkta darbuotojų paieškos ir įdarbinimo strategija yra efektyvi. Nors bendradarbiavimas su Užimtumo tarnyba yra tik vienas iš RIMI taikomų darbuotojų paieškos ir atrankos būdų, jo rezultatai liudija, jog esame tas darbdavys, kur gali ir, svarbiausia, nori dirbti įvairių kvalifikacijų, gebėjimų ir patirčių žmonės, įskaitant vyresnio amžiaus ir neįgaliuosius“, –­­ atsiimdama apdovanojimą viso RIMI vardu sakė Kaune veikiančių Juozapavičiaus ir Europos prekybos centų direktorė Ingrida Kupčienė. Pasak jos, šis apdovanojimas patvirtina, jog RIMI iš tiesų įgalina žmones – padeda jiems patikėti jų potencialu, realizuoti gabumus ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Dėkodama už apdovanojimą prekybos tinklo „Maxima“ generalinė direktorė Kristina Meidė pabrėžė, kad tvariai augantis verslas kasmet atveria vis naujų galimybių pačios įvairiausios kvalifikacijos specialistams ir skatina tobulėti kiekvieną darbuotoją – investuoja į mokymų programas ir kvalifikacijos kėlimo kursus, ugdo ir puoselėja mentorystės idėją. K. Meidės įsitikinimu, ilgamečiai „Maximos“ darbuotojai yra patys geriausi mokytojai, nes noriai dalijasi savo patirtimi ir ekspertinėmis žiniomis.

„Kai tobulėja kiekvienas darbuotojas, auga ir visa organizacija. Todėl „Maxima“ yra didžiausia darbo vietų kūrėja šalyje, suteikianti darbo galimybes pačios įvairiausios kvalifikacijos specialistams. Mes ne tik aktyviai kuriame darbo vietas, bet ir sugebame motyvuoti ir išlaikyti geriausius darbuotojus – „Maximoje“ dirba daugiau nei 4000 mano kolegų, kurie dėl mūsų klientų stengiasi jau ilgiau nei dešimtmetį“, – per konferenciją kalbėjo K. Meidė.

„Džiaugiuosi naudingu ir ilgalaikiu bendradarbiavimu su Užimtumo tarnyba parengiant reikiamos kvalifikacijos darbuotojus – pernai 83 asmenys įgijo vairuotojo kvalifikacijas. Tik esant patenkintiems klientams, kurie įgyja kvalifikaciją, susirado mėgstamą darbą ir patenkintiems partneriams, kuriems Užimtumo tarnyba padėjo surasti tinkamus darbuotojus gali sulaukti 100 metų veiklos jubiliejaus. Būkite inovatyvūs, būkite kūrybingi, būkite reikalingi“ – sakė UAB  „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, atsiimdamas  nominacija už aktyviausią trišalį bendradarbiavimą.

Darbdavių apdovanojimai

Nominacija – Socialiai atsakingiausia įmonė

Vertinta pagal daugiausiai be valstybės skiriamos finansinės paramos įdarbintų vyresnių ir negalią turinčių asmenų skaičių

UAB „Rimi Lietuva“, direktorius Giedrius Bandzevičius

UAB „Terminal LT“, vadovas Gintautas Čečys

UAB „Ainava“, vadovas Arūnas Jaseliūnas

Nominacija – už užimtumo didinimą

Vertinta pagal reikšmingiausią įtaką užimtumo didėjimui turėjusį darbo ieškančių asmenų įdarbinimą be valstybės skiriamos finansinės paramos konkrečiame regione

UAB „Klaipėdos mėsinė“, vadovas Marius Valančius

Įmonė Pagėgių savivaldybėje per metus įdarbino 30 proc. darbo ieškančių asmenų, nuo visų įdarbintų šioje savivaldybėje

UAB „Visagino linija“, vadovė Asta Dijokienė (Visagino savivaldybė)

UAB „JAKOBSEN HOME CO“, vadovas Esben Lund Jakobsen (Alytaus rajono savivaldybė)

Nominacija – Už konkurencingiausią atlyginimą

Vertinta konkurencingiausius atlyginimus siūlančios įmonės be valstybės skiriamos finansinės paramos įdarbintiems darbo ieškantiems asmenims

Danske Bank A/S Lietuvos filialas, vadovas Ramūnas Bičiulaitis

„Limarko laivininkystės kompanija“, vadovas Vytautas Lygnugaris

AB „Žemaitijos pienas“, vadovas Robertas Pažemeckas

Nominacija – Už tvariausią įdarbinimą

Vertinta kaip tvariai įmonėse įsidarbina darbo ieškantys asmenys ir kuriose įmonėse ilgiausiai be papildomos valstybės finansinės paramos dirbo Užimtumo tarnybos klientai

UAB „Rietuva“, direktorius Ramūnas Skurvydas

VšĮ Regioninė Telšių ligoninė, vadovė Jovita Seiliuvienė

UAB „Transrevis“, vadovas Vladas Dapkus

Nominacija – Už aktyviausią trišalį bendradarbiavimą

Vertinta kurie darbdaviai labiausiai prisideda prie tinkslingo Užimtumo tarnybos klientų kvalifikacijos suteikimo, sudarydami trišalio bendradarbiavimo sutartis

UAB „Kauno autobusai“, vadovas Mindaugas Grigelis

UAB „Vilniaus viešasis transportas“, vadovas Rimantas Markauskas

UAB „Harju Elekter“, vadovas Tomas Prūsas

Nominacija – Už pameistrystės populiarinimą

Vertinti partneriai, kurie labiausiai prisidėjo populiarinant pameistrystę, kaip galimybę greičiau  įdarbinti darbuotoją mažesniais mokymo kaštais

UAB „Egersund Net“, vadovas Anders Myklebust

UAB „Agrošiltnamiai“, vadovas Paulius Andriejevas

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, vadovas Vladas Pusvaškis

Nominacija – Už mobilumo didinimą

Vertintos įmonės, kurios daugiausiai be papildomos valstybės skiriamos finansinės paramos įdarbino darbo ieškančių asmenų, kuriems pagrindinė įsidarbinti kliūtis buvo sudėtingas atvykimas iš nutolusių vietovių

UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“, vadovė Regina Bručkutė

AB „Vilniaus baldai“, vadovas Jonas Krutinis

UAB „PKC Group Lithuania“, vadovas Marius–Florin Dinescu

Nominacija – Už bendradarbiavimą didinant užimtumą

Vertinta konstruktyviausias bendradarbiavimas dėl kvalifikuotos darbo jėgos poreikio prioritetų.

Lietuvos statybininkų asociacija, prezidentas Dalius Gedvilas

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA, prezidentas Tomas Jaskelevičius

Asociacija „Infobalt“, l. e. p. direktorė Rūta Šatrovaitė

Nominacija – Šimtmečio darbdavys Šimtmečio darbdavys

Vertinta, kurios įmonės nuo 2010 m. be papildomos valstybės skiriamos finansinės paramos įdarbino daugiausiai darbo ieškančių asmenų bendradrabiaujant su Užimtumo tarnyba

UAB „Maxima LT“, generalinė direktorė Kristina Meidė

Nuo 2010 metų daugiausiai sukurtų laisvų darbo vietų ir 8980 įdarbintų asmenų

UAB „Palink“, vadovas Gerard Rog

Kesko Senukai Lithuania, vadovas Artūras Rakauskas

Užimtumo tarnyba bendradarbiauja su daugiau kaip 62 tūkst. šalies darbdavių. 2018 metais stiprinant  bendradarbiavimą su darbdaviais, asociacijomis ir kitais socialiniais partneriais, per metus įregistruota 228,4 tūkst. laisvų darbo vietų.   

Užimtumo tarnybos specialistai 2018 metais padėjo susirasti darbą per 168,7 tūkst. darbo ieškančių žmonių, iš jų daugiausiai (89 proc.) sudarė neterminuotas darbo sutartis. 2018 m. buvo skirtas finansavimas 10 tūkst. Užimtumo tarnybos klientų įgyti kvalifikaciją arba kompetenciją reikalingą konkrečioje darbo vietoje as laisvas darbo vietas buvo darbdavių poreikius konkrečioms darbo vietoms pagal profesinio mokymo priemonę buvo parengta 10 tūkst. kvalifikuotų darbuotojų.

1919 m. atkurtos Lietuvos valstybės pirmosios Vyriausybės buvo priimtas Darbo biržų įsteigimą reglamentuojantis įstatymas. 1991 m. kovo 1 d. atkuriant darbo biržų veiklą, buvo įsteigta Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – institucija, įgyvendinanti valstybines gyventojų užimtumo garantijas darbo rinkoje bei teikianti darbo rinkos paslaugas ir įgyvendinanti programas bedarbių užimtumui didinti.

2018 m. spalio 1 d. veiklą pradėjo Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizacijos paslaugas klientams teikiamos 52 klientų aptarnavimo skyriuose 60 savivaldybių. Užimtumo tarnybos padaliniai teikia paslaugas visose Lietuvos savivaldybėse.

Užimtumo tarnyba šimtmečio proga organizuoja renginių ciklą, skirtą socialiniams partneriams  (savivalda, nevyriausybinės organizacijos, profsąjungos), strateginiams darbdaviams, į tarptautinę konferenciją kviečiami Europos Komisijos, Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų, Vyriausybės, Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo, Ekonomikos ir inovacijų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, „Investuok Lietuvoje“, „Versli Lietuva“, „Kurk Lietuvai“, savivaldos, asocijuotų verslo struktūrų, prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai.

Pirmoji konferencija „Socialinės partnerystės vaidmuo užimtumui didinti“ vyko rugsėjo 12 d. Klaipėdoje.

Trečiasis renginys –  tarptautinė konferencija „Employment in 21st Century: Changes, Challenges & Opportunities?“ vyks lapkričio 7 d. Vilniuje.

Pranešimai

Užimtumo tarnybos direktorė Ligitos Valalytės pranešimas „Verslo ir Užimtumo tarnybos bendradarbiavimo sukuriama vertė“

Lietuvos banko Ekonomikos departamento  vyriausiosios ekonomistės Lauros Galdikienės pranešimas „Pasaulio ekonomika lėtina apsukas – ar Lietuva paseks paskui?“