You are currently viewing Užimtumo tarnyba kreipėsi į FNTT dėl galimo dokumentų klastojimo

Užimtumo tarnyba kreipėsi į FNTT dėl galimo dokumentų klastojimo

Atnaujinta 2021-03-09

Ar įmonės pateiktos darbo sutarčių kopijos nėra suklastotos? Su tokiu paklausimu Užimtumo tarnyba kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT). Prašoma įvertinti vienos įmonės pateiktų darbo sutarčių teisėtumą. Toks sprendimas priimtas kilus įtarimų dėl prašymuose teikiamų galimai neteisingų duomenų, darbdaviui pateikus darbo sutarčių kopijas. Analizuojant šias darbo sutartis, suabejota dėl jų teisėtumo (galimo suklastojimo).

„Pandemijos laikotarpiu valstybės teikiamą paramą už 2021 m. sausio mėn. gavo 16510 darbdavių už 91193 darbuotojus, esančius prastovose. Užimtumo tarnybos specialistai visus darbdavių teikiamus dokumentus atidžiai įvertina, ar atitinka subsidijos gavimo sąlygas. Dėl minimalių patikslinimų teiktuose dokumentuose susiekiama su darbdaviais, tačiau šiuo konkrečiu atveju norime įsitikinti, ar darbdavys skaidriai naudojasi gaunama valstybės parama“,  – sakė Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Vitė.

Darbdaviai prašymuose darbo užmokesčio subsidijai gauti Užimtumo tarnybai turi pateikti informaciją apie darbo užmokestį, kuris nurodytas darbuotojo darbo sutartyje iki karantino bei darbo užmokestį, priskaičiuotą už prastovos laikotarpį. Taip pat darbdavys privalo pateikti darbo užmokesčio išmokėjimą pagrindžiančius dokumentus bei įsakymą dėl prastovos paskelbimo ir jame nurodyti, kokį atlyginimą mokės darbuotojams prastovų laikotarpyje.

Užimtumo tarnybos specialistai atidžiai vertina visus gautus darbdavių prašymus bei pagrindžiančius dokumentus siekiant įsitikinti subsidijų skyrimo bei mokėjimo teisėtumu.  Darbdavių prašymuose ir juos pagrindžiančiuose dokumentuose pastebėjus svarbių neatitikimų arba gavus darbuotojų skundus apie jų darbą prastovų metu, yra kreipiamasi į atsakingas institucijas dėl tarnybinės pagalbos tiriant galimus piktnaudžiavimus.

Vertinant šiais metais pateiktus darbdavių prašymus dėl subsidijos skyrimo ypatingas dėmesys kreipiamas, ar už sausio mėnesį teikiamuose prašymuose prastovų subsidijai gauti nėra deklaruojamas gerokai padidėjęs darbuotojo darbo užmokestis, kuris praeitų metų laikotarpiu buvo nurodomas kur kas mažesnis.   

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimas, kuriuo keitėsi prastovų subsidijų mokėjimo tvarka. Dabar yra kompensuojama 100 proc. nuo darbdavio apskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 1,5 MMA. Iki 2021 m. sausio 1 d. buvo kompensuojama 90 proc., bet ne daugiau kaip 1 MMA arba 70 proc., bet ne daugiau kaip 1,5 MMA. Subsidija darbo užmokesčiui negali būti didesnė negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis.

Gavus informaciją apie teisės aktų pažeidimus, nepagrįstai išmokėtos subsidijos įstatymų nustatyta tvarka bus išieškomos iš kaltų asmenų.