You are currently viewing Užimtumo tarnyba kartu su Zarasų savivaldybe sutarė kartu didinti gyventojų užimtumą

Užimtumo tarnyba kartu su Zarasų savivaldybe sutarė kartu didinti gyventojų užimtumą

Atnaujinta 2019-10-29

Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė, Panevėžio klientų aptarnavimo departamento direktorė Audronė Biguzienė ir patarėjas Alvydas Sipavičius bei Zarasų skyriaus vedėja Virginija Abramavičienė susitiko su Zarasų rajono meru Nikolajumi Gusevu, vicemeru Arnoldu Abramavičiumi, administracijos direktoriumi Benjaminu Sakalausku, seniūnais, socialinės paramos skyriaus atstovais, socialiniais darbuotojais bei vietos verslo atstovais aptarė darbo rinkos situaciją šalyje ir stiprinant partnerystę numatytos bendradarbiavimo priemonės didinti užimtumą Zarasų regione. Taip pat Užimtumo tarnybos vadovė pristatė įstaigos veiklos kryptis, pokyčius įgyvendinant užimtumo politiką šalyje.

L. Valalytė, komentuodama  šalies darbo rinkos tendencijas, akcentavo šiandienos didžiausius iššūkius darbo rinkoje – teritorinį pasiūlos ir paklausos neatitikimą, darbuotojų trūkumą, darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimą ir  pakankamai žemą darbo našumą bei darbo vietų kokybę.

Kaip sakė Užimtumo tarnybos vadovė,  vienas iššūkių Utenos regione – nemažėjantis nedarbas, ypač Zarasuose, kur registruotas nedarbas yra vienas didžiausių apskrityje – per dvejus metus paaugo 0,6 proc. punkto iki 13,9 proc. Savivaldybėje vyrų nedarbas siekia 54,7 proc. Nors per dvejus metus ilgalaikių bedarbių sumažėjo 9,4 proc. iki 41,4 proc., tačiau padidėjo 2,2 proc. nedirbančio jaunimo iki 15,4 proc., išaugo 2,7 proc. iki 46,9 proc. darbo ieškančių vyresnių asmenų skaičius. Daugiausiai tarp darbo neturinčių asmenų yra kaimo gyventojai – jie sudaro 62,8 proc.

„Nepakankamos susisiekimo galimybės, socialinių įgūdžių stoka, žalingi įpročiai, artimųjų slauga ir nepilnamečių vaikų priežiūra apsunkina darbo ieškančiųjų įtrauktį į darbo rinką ir socialinį gyvenimą. Atvejo vadyba ir Užimtumo tarnybos bei savivaldos bendradarbiavimas, sprendžiant darbo ieškančiųjų integracijos į darbo rinką kliūtis yra sprendimas, kuriuo galima padidinti užimtumą Zarasų regione“, – kalbėjo Užimtumo tarnybos vadovė.

Ateityje sutarta organizuoti bendrus susitikimus su rajono savivaldybės atstovais  ir seniūnais, socialinės paramos skyriaus darbuotojais bei socialiniais darbuotojais dėl darbo ieškančių asmenų įtraukimo į darbo rinką.

Zarasų rajono seniūnai iškėlė pastebėjimą, kad Užimtumo tarnyboje gyventojai registruojasi tik dėl socialinių garantijų. Užimtumo tarnybos vadovė šį mitą paneigė „valstybė suteikia socialines garantijas piliečiams, kurie aktyviai ieško darbo, bet ne dėl to, kad tiesiog užsiregistruoja Užimtumo tarnyboje. Užimtumo tarnyba teikia tris paslaugas Lietuvos Respublikos piliečiams – padeda įsidarbinti, jeigu trūksta kvalifikacijos ar kompetencijos, padeda apsispręsti, kokioje srityje ją įgyti ir skirti finansavimą jai įgyti bei padėti įsidarbinti, taip pat gali skirti finansavimą sukurti darbo vietą sau.

Tarp 137 tūkstančių Užimtumo tarnybos klientų yra apie 24 tūkstančiai socialinės paramos gavėjų –  ir tai yra mitas, kurio nereikia skleisti gyventojams, nes registracija Užimtumo tarnyboje įpareigoja asmenį įsidarbinti, o ne metų metais tiesiog būti registruotais.

Utenos apskrities darbdaviai per šių metų devynis mėnesius registravo 6,8 tūkst. laisvų darbo vietų, tai yra 1 proc. daugiau nei pernai. Mažiausiai darbo pasiūlymų – Zarasuose, kur registruotos 383 laisvos darbo vietos.

Užimtumo tarnybos darbdavių apklausos duomenimis, 2018 m. lapkričio mėnesį didžioji dauguma –  71 apklaustas Zarasų savivaldybės darbdavys  nurodė, kad 2019-2020 m. bus ekonomiškai stabilūs, 86 proc. darbdavių nemažins darbuotojų skaičiaus ir jiems labiausiai reikalingi apdirbamosios gamybos, statybos bei didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto specialistai. Utenos apskrityje darbdavių nuomone, paklausiausi rinkoje gydytojai, mechanikos inžinerijos technikai ir sunkiasvorių sunkvežimių vairuotojai.

2018 m. Užimtumo tarnyba pradėjo intensyvų bendradarbiavimą su šalies aukščiausio nedarbo savivaldybėmis. Vienoje jų sprendžiant užimtumo ir nelegalaus darbo klausimus Šilutės regione nuo 2018 m. gegužės mėn. pokyčiai savivaldybėje akivaizdūs – per metus nedirbančių gyventojų skaičius sumažėjo 24 proc.  – nuo 2561 darbo neturinčio asmens 2018 m. birželio 1 d.  (nedarbo lygis – 10,8 proc.) iki 1937 darbo neturinčių asmenų 2019 m. birželio 1 d. (nedarbo lygis – 8,4 proc.). Šiuo metu aktyviai bendradarbiaujama su Pagėgių savivaldybe ir kitomis pilotinį projektą įgyvendinančiomis Alytaus, Tauragės, Akmenės, Druskininkų, Panevėžio savivaldybėmis didinant nedirbančių gyventojų užimtumą ir mažinant ilgalaikį nedarbą.

Praėjusią savaitę Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė, Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius Raimondas Šukys ir patarėja Daiva Čiegienė susitikę su didžiausio nedarbo Joniškio ir Kelmės savivaldybių merais, administracijų direktoriais, vicemerais, socialiniais darbuotojais bei darbdaviais sutarė, kaip stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą ir aktyviau nedirbančius gyventojus įtraukiant į darbo rinką.

Užimtumo tarnybos direktorės Ligitos Valalytės pranešimas „Užimtumo tarnybos veiklos kryptys, pokyčiai įgyvendinant užimtumo politiką Lietuvoje“