You are currently viewing Užimtumo tarnyba  ir Kelmės savivaldybė didins gyventojų užimtumą

Užimtumo tarnyba ir Kelmės savivaldybė didins gyventojų užimtumą

Atnaujinta 2019-10-21

Kelmės savivaldybėje spalio 17 d. vykusiame bendrame susitikime – apskritojo stalo diskusijoje „Gyventojų užimtumas Kelmės rajono savivaldybėje – realybė ir perspektyvos“ pristatytos Užimtumo tarnybos veiklos kryptys, pokyčiai įgyvendinant užimtumo politiką Lietuvoje ir situacija darbo rinkoje Šiaulių regione ir Kelmėje.

Rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, pradėdamas diskusiją, padėkojo visiems, kurie įsitraukė į bendrą darbą mažinant nedarbą rajone. Užimtumo tarnybos susitikimuose seniūnijose dalyvavo tarnyboje registruoti 650 asmenų ir  88 darbdaviai bei seniūnai. Pasak mero, tai rodo Užimtumo tarnybos rūpestį nedirbančių  gyventojų užimtumu.

Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė, apžvelgdama šalies darbo rinkos tendencijas, akcentavo, jog registruotam nedarbui mažėjant  vis daugiau gyventojų įsitraukė į darbo rinką, ir šiandienos didžiausias iššūkis darbo rinkoje yra teritorinis pasiūlos bei paklausos neatitikimas, darbuotojų trūkumas, darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimas ir pakankamai žemas darbo našumas bei darbo vietų kokybė.

Anot vadovės, Kelmės rajone registruotas nedarbas – didžiausias Šiaulių regione ir vienas didžiausių šalyje – 11,2 proc. Savivaldybėje gyvena 15377darbingo amžiaus gyventojų, laisvų darbo vietų per pusmetį įregistruota 537, šiuo metu 1225 registruoti darbo ieškantys asmenys yra nemažas rezervas vietos darbo rinkai.

Savivaldybėje stebima tendencija, kad per dvejus metus gerokai išaugo nedirbančių moterų skaičius – nuo  49 proc. 2017 m. iki 57 proc. 2019 m. Teigiamas aspektas – nuo 2017 metų rajone ilgalaikių bedarbių skaičius sumažėjo nuo 44 proc. iki 38 proc., kaime gyvenančių ir darbo neturinčių skaičius išliko toks pat – 61 proc. Per dvejus tarp registruotų darbo ieškančių asmenų 5 proc. išaugo iki 49 proc. vyresnių kelmiškių registracija Užimtumo tarnyboje,  3 proc.  sumažėjo 30 – 49 metų amžiaus asmenų iki 38 proc. ir 2 proc. sumažėjo jaunimo iki 13 proc.

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento patarėja Daiva Čiegienė supažindino su rajono savivaldybe numatytomis bendradarbiavimo kryptimis siekiant didinti ieškančių darbo asmenų integraciją į darbo rinką, numatytais bendrais Užimtumo tarnybos ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos veiksmais. Kaip privalumą pranešėja įvardino savivaldybės vadovų dėmesį nedarbo problemai rajone, aktyvų rajono darbdavių, seniūnų ir socialinių darbuotojų dalyvavimą susitikimuose. Po bendrų renginių nedarbo lygis rajone per pusmetį sumažėjo 4,1 proc. (sausio 1 d. buvo 15,3 proc.).

Diskusijoje dalyviai pasidalijo sprendimo būdais ir priemonėmis siekiant didinti darbo ieškančių asmenų galimybes įsidarbinti, skatinti juos imtis didesnės iniciatyvos ieškant darbo, pradedant savo verslą ar siekiant persikvalifikuoti. Susitikimo dalyviai tarėsi, kaip intensyviau bendradarbiauti verslininkams, seniūnams, Užimtumo tarnybai ir rajono savivaldybei.

Renginyje dalyvavo rajono Kelmės savivaldybės vadovai, tarybos nariai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, Užimtumo tarnybos vadovai, Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vadovai, rajono verslininkų organizacijų atstovai.

Tai antrasis vykęs susitikimas su Šiaulių regiono savivaldybių vadovais ir verslininkais. Spalio 16 d. gyventojų užimtumo didinimo klausimai svarstyti su Joniškio savivalda ir vietos verslininkais.

Užimtumo tarnybos direktorės Ligitos Valalytės pranešimas „Užimtumo tarnybos veiklos kryptys, pokyčiai įgyvendinant užimtumo politiką Lietuvoje“.