You are currently viewing Trumpuoju telefonu 1883 – rūpima Užimtumo tarnybos informacija greičiau ir patogiau

Trumpuoju telefonu 1883 – rūpima Užimtumo tarnybos informacija greičiau ir patogiau

Atnaujinta 2019-06-11

Praėjusių metų rugsėjį Užimtumo tarnyba trumpuoju telefonu numeriu 1883 pradėjo teikti konsultavimo paslaugas. Kaip sekasi telefonu konsultuoti klientus, kokiais klausimais ieškantieji darbo ir darbdaviai dažniausiai domisi ir kokios naujos konsultavimo paslaugos pradedamos teikti – interviu su Užimtumo tarnybos Konsultavimo telefonu skyriaus vedėju Regimantu Mačiuliu.

Papasakokite, kaip veikia Konsultavimo telefonu skyrius ir kaip sekasi teikti konsultavimo telefonu paslaugas klientams? Kokius veiklos ypatumus išskirtumėte?

Konsultavimo telefonu skyrius sukurtas siekiant didinti Užimtumo tarnybos paslaugų prieinamumą ir užtikrinti konsultavimo telefonu kokybę. Iki tol konsultacijos buvo teikiamos 56 skirtingais telefonų numeriais, todėl dabar sužinoti rūpimą informaciją daug paprasčiau ir greičiau. Gyventojams ir darbdaviams patogiau skambinti vienu numeriu ir gauti konsultacijas užimtumo rėmimo klausimais.

Kiekvieną mėnesį sulaukiame apie 5,5 tūkst. klientų skambučių ir šis skaičius nuolat auga – praėjusį ketvirtį skambučių srautas padidėjo beveik 1,5 karto. Daugiausia skambučių sulaukiame iš nedirbančių žmonių ir darbdavių, taip pat neretai Užimtumo tarnybos paslaugomis domisi ketinantys keisti darbą ar gyvenamąją vietą.

Matydami konsultacijų poreikį, telefonu teikiamas paslaugas nuolat plečiame. Viena iš naujovių – praėjusių metų pabaigoje pradėjome registruoti ir darbdavių skelbiamas laisvas darbo vietas.

Siekiant užtikrinti klientams teikiamos informacijos vientisumą, Konsultavimo telefonu skyriaus specialistai taip pat nagrinėja klientų prašymus ir skundus. Klausimus ir prašymus Užimtumo tarnybai galima pateikti elektroniniu paštu info@uzt.lt, užduoti klausimą įstaigos interneto svetainėje ar socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Apie korupciją ir kitą pastebėtą nesąžiningą veiklą gyventojai gali pranešti anonimiškai tuo pačiu telefono numeriu 1883.

Kuo domisi skambinantys klientai? Kokios pagrindinės jų klausimų temos?

Klientai dažniausiai domisi Užimtumo tarnybos paslaugomis, teiraujasi, ar galėtų jomis pasinaudoti. Tačiau dar pasitaiko klausimų, nesusijusių su Užimtumo tarnybos veikla, pavyzdžiui, apie socialinių išmokų gavimą, sveikatos draudimą ir pan. Tokie klausimai dažnai rodo, kad siekiama ne greičiau įsidarbinti, bet pasinaudoti įvairiomis valstybės socialinėmis garantijomis. Užimtumo tarnybos siekis yra padėti įsidarbinti, teikiant tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, skiriant finansinę paramą įgyti trūkstamą kvalifikaciją ar didinti darbui reikalingus įgūdžius, kurti darbo vietą sau – tam tikslui pasiekti turime skirtingų darbo rinkos paslaugų ir užimtumo rėmimo priemonių tiek darbo ieškantiems asmenims, tiek darbdaviams.

Registruotis Užimtumo tarnyboje ieškantys darbo asmenys gali ne tik atvykę į klientų aptarnavimo skyrių, bet ir pasinaudoję elektroninėmis paslaugomis. Tiesa, konsultantams telefonu dažnai tenka paaiškinti, kas ir kada gali registruotis Užimtumo tarnyboje. Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose gyventojai gali registruotis pagal savo gyvenamąją vietą, kokia gyvenamoji vieta yra deklaruota – nesvarbu. Teisės aktai numato, kad tarnybos teikiamomis darbo rinkos paslaugomis – tai yra gyvenimo aprašymo publikavimu Užimtumo tarnybos svetainėje ir darbo pasiūlymų paieška, tarpininkavimu įdarbinant, informavimu, konsultavimu, įsidarbinimo galimybių vertinimu, individualios užimtumo veiklos planavimu – gali naudotis visi ieškantys darbo asmenys, nepriklausomai nuo jų užimtumo. Tačiau rėmimo priemonėmis ir skiriama finansine parama gali pasinaudoti tik tie asmenys, kuriems suteiktas bedarbio statusas. Tad užduodami klausimai daugiausia susiję su bedarbio statuso suteikimo sąlygomis, perkvalifikavimo, naujos profesijos įgijimo, stažuotės ar praktikos, darbo užmokesčio subsidijavimo darbdaviui galimybėmis.

Kreipiasi norintys įgyti profesiją ir persikvalifikuoti. Ką tokiu atveju patariate gyventojams?

Užimtumo tarnyba darbo neturintiems ir dirbantiems asmenims, kurie nori keisti darbovietę, padeda įgyti trūkstamą kvalifikaciją ar kompetencijas. Tai viena populiariausių klientams taikomų užimtumo rėmimo priemonių. Dažnai klausiama, kada Užimtumo tarnyba gali padėti įgyti norimą profesiją. Atsakant į šį klausimą, pirmiausia reikėtų pažymėti, kad profesinis mokymas organizuojamas klientams pasirenkant darbo rinkoje paklausią kvalifikaciją ar kompetenciją, jei tai reikšmingai padidintų darbo ieškančio asmens galimybes konkuruoti darbo rinkoje. Organizuojant klientų profesinį mokymą, visada atsižvelgiama į darbdavių poreikį kvalifikuotai darbo jėgai, trūkstamų profesijų trūkumą, kad greičiau būtų užpildytos laisvos darbo vietos.

Taigi prioritetas dalyvauti profesiniame mokyme dažniausiai skiriamas tiems darbo ieškantiems asmenims, kurie renkasi darbo rinkoje paklausias profesijas ir gali padidinti savo konkurencingumą. Beje, svarbu priminti, kad asmenys privalo laikytis profesinio mokymo sutartyje numatytų sąlygų, iš kurių svarbiausios – sėkmingai baigti mokymą ir po to įsidarbinti.

Klientai neretai klausia patarimo, kokios profesijos populiariausios viename ar kitame regione. Žinant situaciją vietos darbo rinkoje, galima pasirinkti ir įgyti tokią profesiją, kuri padės sėkmingai siekti profesinės karjeros.

Yra nemažai asmenų, norinčių įsteigti darbo vietas sau – ar telefonu šis klausimas yra aktualus?

Besidominčių, kaip pasinaudoti Užimtumo tarnybos parama steigiant darbo vietas sau, nuolat didėja, ypač tai aktualu jaunimui. Savarankiško užimtumo rėmimo priemonė gali būti siūloma bedarbio statusą turinčiam ir pirmą kartą pradedančiam savo verslą asmeniui, kurio tikslas – dirbti savarankiškai.

Šiais metais nustatyta nauja šios priemonės organizavimo ir įgyvendinimo tvarka, kuri yra gerokai skaidresnė, padės jos dalyviams geriau parengti projektus. Paraiškų atrankos nuo šiol organizuojamos ne rečiau kaip du kartus per metus Užimtumo tarnybos interneto svetainėje paskelbiant apie savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškų atrankos pradžią. Pirmoji paraiškų atranka jau vyko iki gegužės 1 d., antroji vyksta dabar – iki liepos 1 d.

Ar darbo rinka domisi emigrantai? Kokios paramos jie tikisi grįžę į Lietuvą?

Pastaruoju metu daugiau sulaukiame klausimų, susijusių su emigracija ir „Brexit“. Emigrantai domisi, kokiomis Užimtumo tarnybos paslaugomis jie galės pasinaudoti grįžę. Nemaža dalis jų jau yra buvę klientai, tačiau juos pasiekė informacija apie Užimtumo tarnybos atsinaujinimą ir teikiamas naujas paslaugas.

Ieškodami darbo Lietuvoje ar norėdami įgyti paklausią profesiją, jie gali kreiptis į savo mieste esantį Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių ir gauti konsultacijas darbo paieškos, įdarbinimo, profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais, prireikus pasinaudoti finansinės paramos įgyti profesiją, tobulinti darbo įgūdžius ar steigti sau darbo vietas galimybėmis. Registruojantis Užimtumo tarnyboje reikia pateikti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą ir išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Užimtumo tarnyboje jau pirmo vizito metu paskiriamas klientą aptarnaujantis specialistas, su kuriuo pokalbio metu tikslinga atskleisti savo ilgalaikius tikslus, emigracijoje įgytą darbo patirtį ir kompetencijas. Atviras pokalbis padės geriau įvertinti įsidarbinimo galimybes, parengti aiškų ir tikslų individualų užimtumo veiklos planą. Atsižvelgiant į suteiktą statusą, tikslus ir įsidarbinimo galimybes, gali būti siūloma viena ar kelios užimtumo rėmimo priemonės.

Daugiausia skambučių sulaukiama iš Jungtinės Karalystės. Jei kvalifikacija įgyta šioje šalyje, reikalingi dokumentų vertimai į lietuvių kalbą – vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu. Jungtinėje Karalystėje įgyto vidurinio ir aukštojo išsilavinimo akademinį pripažinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras, užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio vertinimą – Lietuvos mokslo taryba.

Taip pat rekomenduojame grįžtant į Lietuvą parsivežti šiuos dokumentus: U1– nedarbo draudimo stažui sumuoti, U2 – nedarbo socialinio draudimo išmokai išsaugoti. Taip pat darbdavio išduodamas P45 ir P60 formas, asmens socialinio draudimo įmokų mokėjimą patvirtinančią pažymą (užsakoma užpildant klausimyną CA 3916 ir pateikiant jį „HM Revenue and Customs“), S2 arba E112 formos pažymą – sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Išsamią informaciją apie dokumentus, kurių prireiks grįžus į Lietuvą, galima rasti Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

Grįžus į Lietuvą, pirmiausia patariame deklaruoti savo gyvenamąją vietą – tą padaryti galima prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų portalo www.epaslaugos.lt arba nuvykus į savivaldybę ar seniūniją, kurioje gyvenate. Tai palengvins tolesnį asmeninių reikalų tvarkymą.

Dėkojame už pokalbį.