You are currently viewing Trišalei tarybai pristatytos klientų aptarnavimo procedūros

Trišalei tarybai pristatytos klientų aptarnavimo procedūros

Atnaujinta 2019-04-26

Šiandien vykusiame trečiajame Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos posėdyje nariams pristatyti darbo ieškančių asmenų ir darbdavių aptarnavimo metodai, darbo su neįgaliaisiais ir ilgalaikiais bedarbiais organizavimo principai. Taip pat patvirtintos bendrosios ir specialiosios rekomendacijos kiekvienai šalies savivaldybei, padėsiančios savivaldybėms efektyviau įgyvendinti užimtumo didinimo programas.

Su darbo ieškančiais asmenimis ir darbdaviais dirbantys Užimtumo tarnybos konsultantai pasidalijo gerąja praktika, taip pat įvardijo sunkumus, su kuriais susiduria, siekdami išsiaiškinti kliento lūkesčius ir jam padėti. Klaipėdos jaunimo užimtumo skyriaus įdarbinimo konsultantė Marta Seminavičienė pristatė „vieno langelio“ principu teikiamas paslaugas, siekį pirmojo vizito metu išsiaiškinti konkrečią žmogaus situaciją, jo įsidarbinimo galimybes ir kliūtis. Tuomet kartu su žmogumi sudaromas individualus užimtumo veiklos planas, kuriame numatomas jo tikslas įsidarbinti, mokytis, persikvalifikuoti ar kurti verslą, ir atitinkamai teikiamos aktualios konsultacijos, reaguojant į situaciją darbo rinkoje ieškomas geriausias sprendimas.

Vilniaus miesto 1-ojo skyriaus paslaugų darbdaviams konsultantė Rasa Rakauskė kaip vieną pagrindinių ir pasiteisinusių naujovių įvardijo „asmeninius vadybininkus“ – darbdavys su vienu jam paskirtu specialistu gali konsultuotis darbuotojų paieškos, darbuotojų atrankos, profesinio mokymo, įdarbinimo subsidijuojant, darbo vietų steigimo subsidijavimo, užsieniečių įdarbinimo ir kitais jam rūpimais klausimais. Siekiant padėti rasti tinkamų darbuotojų, organizuojamos pirminės ir antrinės kandidatų atrankos: pirmosios atrankos metu tinkamiausius kandidatus atrenka Užimtumo tarnybos įdarbinimo konsultantai ir paslaugų darbdaviams konsultantai, antrosios – pats darbdavys susitinka su kandidatais, aiškinasi jų lūkesčius, supažindina su darbo vieta ir pagrindinėmis atsakomybėmis.

Su darbo ieškančiais neįgaliaisiais dirbanti Vilniaus miesto 6-ojo skyriaus karjeros konsultantė ir atvejo vadybininkė Renata Petrėnaitė akcentavo individualių konsultacijų svarbą – negalią turintiems žmonėms pirmiausia svarbu padėti atsiverti ir pasidalyti sunkumais, su kuriais jie susiduria darbo aplinkoje ar kasdieniame gyvenime. Neretai šie žmonės nepasitiki savimi, nuvertina savo gebėjimus, jiems trūksta laiko planavimo, bendravimo įgūdžių. Atvejo vadybininko uždavinys – mokyti drąsiai išsakyti savo nuomonę, kalbėti apie save, suprasti savo gebėjimus ir rasti mylimą veiklą. Anot R. Petrėnaitės, kai kuriems klientams baimę kelia pokalbis su darbdaviu, jie nepasitiki savimi, yra pasimetę ir įsitempę. Todėl atvejo vadybininkui drauge susitinkant su darbdaviu, jie jaučiasi saugesni ir tai padeda geriau pasirodyti potencialiam darbdaviui.

Atsižvelgdami į kiekvienoje savivaldybėje esantį nedarbo lygį, nedirbančių asmenų portretą, savivaldybių įvardijamas užimtumo problemas, Užimtumo tarnybos specialistai kiekvienai savivaldybei parengė individualias rekomendacijas. Visoms savivaldybėms siūloma pradėjusiems dirbti tėvams, atsižvelgiant į jų darbo grafiką, skirti reikalingas vaikų priežiūros paslaugas, teikti įsidarbinimui būtinas sveikatos paslaugas (įskaitant žalingų įpročių gydymą), didinti nemokamų savivaldybėje teikiamų teisinių paslaugų valandų skaičių. Taip pat rekomenduojama pagal poreikį gyventojams teikti atvejo vadybininko paslaugas, orientuotis į neterminuotą tvaresnį įdarbinimą, glaudžiau bendradarbiauti su Užimtumo tarnyba. Pasak Užimtumo tarnybos Veiklos ir priemonių planavimo skyriaus vedėjos Juratės Stankevičienės, kaip specialiosios rekomendacijos pagal situaciją kiekvienoje savivaldybėje gali būti išskiriamos kompleksinių paslaugų teikimas, prioritetinis ilgalaikių bedarbių dalyvavimas užimtumo didinimo programose, naujų kvalifikuotų darbo vietų steigimas nutolusiose savivaldybėse, darbo grupių su Užimtumo tarnybos specialistais kūrimas sprendžiant ilgalaikės bedarbystės atvejus ir kt.

Kitas Trišalės tarybos susitikimas planuojamas gegužę – jo metu bus aptariami atrinkti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, nustatomi specialieji projektų atrankos kriterijai.