You are currently viewing Trišalė Taryba patvirtino vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą 2019 metais

Trišalė Taryba patvirtino vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą 2019 metais

Atnaujinta 2019-05-17

Šiandien, gegužės 17 d., vykusiame ketvirtajame Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos posėdyje svarstyti naujo pirmininko rinkimai, Lietuvos verslo konfederacijos pasiūlymas dėl trišalės sutarties formos keitimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų, tinkamų subsidijai skirti, sąrašas, diskutuota socialinių įmonių finansavimo klausimais.

Užimtumo tarnybos Veiklos ir priemonių planavimo skyriaus vedėja Juratė Stankevičienė, komentuodama vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškas 2019 m., akcentavo, jog šiemet sulauktos 202 paraiškos dėl subsidijų steigiant 889 naujas darbo vietas didesnio nedarbo teritorijose.

Pasak J. Stankevičienės, šiais metais finansavimui teikiami 92 VUI projektai, kuriuos įgyvendinus planuojama įsteigti 454 naujas darbo vietas 30 šalies savivaldybių. Vietinės užimtumo iniciatyvų projektai būtų įgyvendinti didesnės socialinės atskirties ir rizikos teritorijose: kaimuose – 72 projektai (350 naujų darbo vietų), tautinių mažumų gausiai gyvenamuose rajonuose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių, Visagino) – 34 projektai (153 naujos darbo vietos), taip pat savivaldybėse ar seniūnijose, kuriose nedarbas 1,3 karto viršija šalies nedarbo vidurkį – 31 projektas (145 naujos darbo vietos).Trišalės tarybos nariai patvirtino numatomų įgyvendinti Vietinės užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų sąrašą 2019 m.

Posėdžio metu taip pat pristatyti socialinių įmonių finansavimo klausimai. Kaip sakė J. Stankevičienė, pastarųjų metų šių įmonių plėtros tendencijos rodo, kad neįgaliųjų, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, socialinėse įmonės sudaro tik 5 proc. Šiose įmonėse tarp 6699 dirbančių neįgaliųjų didžioji dalis – 5527 asmenys turi 30–40 proc. ir 45–55 proc. darbingumo lygį. 2018 m. naujas darbo vietas steigė tik 19 proc. socialinių įmonių ir darbo vietų pritaikymo subsidija pasinaudojo 1 socialinė įmonė. Pastaruosius ketverius metus didėjo socialinėse įmonėse dirbančių atleidimų skaičius, o tai turėjo didelės įtakos darbuotojų kaitai. Trišalė tarybos nariai pasiūlė socialinių įmonių administravimo klausimą išsamiau aptarti kituose posėdžiuose.

Tolesniems Trišalės tarybos posėdžiams vadovaus nauja išrinkta pirmininkė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėja Kristina Maksvytienė.

Kitas Trišalės posėdis numatytas birželio pradžioje.