You are currently viewing Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas ekstremalios situacijos laikotarpiu

Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas ekstremalios situacijos laikotarpiu

Atnaujinta 2020-06-19

Vyriausybei šalyje atšaukus karantiną, galioti išlieka ekstremalioji situacija bei trečios (visiškos) civilinės saugos sistemos parengties lygis. Nuo birželio 17 d. iki liepos 16 d. pratęsta ir laikina vidaus sienos kontrolė, todėl Užimtumo tarnyba toliau neišduoda leidimų dirbti užsienyje gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams bei nepriima sprendimų dėl jų atitikties darbo rinkai.

Atvykti į Lietuvą trečiųjų šalių piliečiai galės tik tuo atveju, jeigu dėl jų bus pasiektas abipusis susitarimas tarp valstybių.

Kaip ir iki šiol, į Lietuvą įleidžiami teisę čia gyventi turintys užsieniečiai, asmenys, kurie yra Lietuvos piliečių šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai), taip pat turintieji Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą.

Užsienio reikalų ministerija, vadovaudamasi Vizų išdavimo tvarkos aprašu, galės išduoti vizas užsieniečiams. Tarp jų – ir trečiųjų šalių piliečiams, norintiems dirbti pagal profesijas, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje. Ar jie bus įleidžiami į Lietuvą, priklausys nuo sergamumo COVID-19 infekcija rodiklių valstybėse, iš kurių norima atvykti.