You are currently viewing Tarptautinė konferencija „Užimtumas ateityje: pokyčiai, iššūkiai ir galimybės“

Tarptautinė konferencija „Užimtumas ateityje: pokyčiai, iššūkiai ir galimybės“

Atnaujinta 2019-11-05

Užimtumo tarnyba lapkričio 7 d. organizuoja tarptautinę konferenciją „Užimtumas ateityje: pokyčiai, iššūkiai ir galimybės“, kurioje bus diskutuojama apie vykstančius pokyčius užimtumo ir žmogiškųjų išteklių valdymo srityse, aktyvesnį įtraukimą įvairių darbo ieškančių grupių (pabėgėlių, žmonių turinčių negalią, moterų ir kt.) bei koks yra Užimtumo tarnybos vaidmuo šių pokyčių kontekste. Teminėse diskusijose bus diskutuojama apie ateities iššūkius – kas yra bedarbis, kuriam valstybė suteikia socialines garantijas, ir kokios socialinės garantijos turėtų būti valstybės suteikiamos darbo ieškantiems asmenims.

Šiais metais Užimtumo tarnyba mini darbo biržų sistemos sukūrimo 100-metį ir vienerius Užimtumo tarnybos veiklos metus. Šiai progai skirtas renginių ciklas, ir tai – trečioji konferencija šį rudenį. Pirmoji konferencija „Socialinės partnerystės vaidmuo užimtumui didinti“ vyko rugsėjo 12 d. Klaipėdoje, kita konferencija „Darbdaviai 2019“ – spalio 10 d. Kaune.

Šiuose renginiuose pristatytos bendradarbiavimo gerosios patirtys didinant gyventojų užimtumą, šiandienos pasaulio ir Lietuvos ekonomikos įžvalgos, įteikti apdovanojimai šalies socialiniams partneriams (savivalda, nevyriausybinės organizacijos, profsąjungos) ir darbdaviams, per Nepriklausomybės laikotarpį labiausiai prisidėjusiems didinant gyventojų užimtumą įvairiuose Lietuvos regionuose.

Į tarptautinę konferenciją kviečiami Europos Komisijos, Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų, Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo, Ekonomikos ir inovacijų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, „Investuok Lietuvoje“, „Versli Lietuva“, „Kurk Lietuvai“, savivaldos, asocijuotų verslo struktūrų, prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai.

1919 m. atkurtos Lietuvos valstybės pirmosios Vyriausybės buvo priimtas Darbo biržų įsteigimą reglamentuojantis įstatymas. 1991 m. kovo 1 d. atkuriant darbo biržų veiklą, buvo įsteigta Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – institucija, įgyvendinanti valstybines gyventojų užimtumo garantijas darbo rinkoje bei teikianti darbo rinkos paslaugas ir įgyvendinanti programas bedarbių užimtumui didinti.

2018 m. spalio 1 d. veiklą pradėjo Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizacijos paslaugos klientams teikiamos 70 klientų aptarnavimo skyriuose 60 savivaldybių. Užimtumo tarnybos padaliniai teikia paslaugas visose Lietuvos savivaldybėse.

Tarptautinė konferencija „Užimtumas ateityje: pokyčiai, iššūkiai ir galimybės“ vyks lapkričio 7 d. 10 val. „Holiday Inn“, Šeimyniškių gt. 1, Vilnius.

Dalyvių registracija: https://forms.gle/4TqnTrmvEi3oUFZg7

Daugiau informacijos telefonu +370 5 236 0799 arba elektroniniu paštu komunikacija@uzt.lt