You are currently viewing Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų įdarbinti asmenys 2019 m.

Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų įdarbinti asmenys 2019 m.

Atnaujinta 2020-02-03

Užimtumo tarnybai 53 tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai pateikė informaciją apie 2019 m. veiklą ir fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas: iš jų veiklą vykdė 46 juridiniai asmenys ir 1 fizinis asmuo, 6 tarpininkai informavo, kad veiklos nevykdė ir neįdarbino nei vieno asmens.

Iš viso tarpininkai padėjo įsidarbinti 6736 asmenis, iš jų užsienyje – 2771 (41 proc.), Lietuvoje – 3965 (59 proc.). Kas antras įdarbintas asmuo buvo iki 29 metų (3384, 50 proc.), kas trečias – 30–49 metų amžiaus (2544, 38 proc.). Vyresni nei 50 metų asmenys sudarė 12 proc. (808) visų įdarbintų darbo ieškančių asmenų.

Tuo tarpu Užimtumo tarnybos specialistai tarpininkavo įsidarbinant 179 tūkst. asmenų. Kas antras įdarbintas asmuo buvo 30–49 metų (86 tūkst., 48 proc.), kas ketvirtas – iki 29 metų (49 tūkst., 27 proc.) ir vyresnis nei 50 metų (44 tūkst., 25 proc.).

Lyginant tarpininkų ir Užimtumo tarnybos tarpininkavimo paslaugų klientus, matyti, kad tarpininkai daugiausia padeda įsidarbinti vyrams ir jaunesniems asmenims, o Užimtumo tarnyba – vyresniems asmenis.

2019 m. užsienio valstybėse įdarbintas 2771 asmuo, t. y. 41 proc. visų tarpininkų įdarbintų asmenų. Didžioji dalis įdarbintųjų – vyrai (71 proc.). Beveik kas antras įdarbintas asmuo buvo iki 29 metų amžiaus – 1321 (48 proc.). Daugiausiai asmenų buvo įdarbinta Nyderlanduose – 1141 (41 proc.), Vokietijoje – 547 (20 proc.) ir Norvegijoje – 485 (18 proc.).

Tarpininkai informavo Užimtumo tarnybą, kad 2019 m. Lietuvoje įdarbino 386 trečiųjų šalių piliečius pagal darbo sutartis. Didžioji dalis įdarbintų asmenų – vyrai (96 proc.), 30–49 metų amžiaus (82 proc.). Daugiausiai asmenų buvo įdarbinta iš Ukrainos – 339 (88 proc.).

2019 m. asmenų pranešimų dėl tarpininkų teikiamų paslaugų pažeidimų buvo nedaug. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2019 m. sausio–spalio mėn. gavo du klientų pareiškimus, Policijos departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos pradėjo 3 administracinio nusižengimo (teisės pažeidimo) teisenas už tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo pažeidimus. Visais atvejais pranešimai nepasitvirtino.

Plačiau skaitykite apžvalgoje „Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų įdarbinti asmenys 2019 metais“.