You are currently viewing Švedijos savivaldos atstovų vizitas Užimtumo tarnyboje

Švedijos savivaldos atstovų vizitas Užimtumo tarnyboje

Atnaujinta 2019-07-01

Šiandien, birželio 28 d., Užimtumo tarnyboje lankėsi Švedijos 33 savivaldos atstovų delegacija. Vizito metu domėtasi Lietuvos savivaldybių bendradarbiavimu su šalies Užimtumo tarnyba, bendrais įgyvendinamais projektais ir užimtumo programomis darbo neturintiems gyventojams.

Susitikimo metu Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė akcentavo partnerystės su savivalda stiprinimo būtinybę ir Užimtumo tarnybos veiklos pokyčius šioje srityje. „Aktyvinome bendradarbiavimą su savivaldybėmis, ypač tomis, kur aukštas nedarbo lygis ir didelis darbo ieškančiųjų skaičius. Pirmieji rezultatai nuteikė optimistiškai – tai pasakytina apie Šilutės rajono savivaldybės pavyzdį ir praktiką išaiškinant nelegalų darbą vietos darbo rinkoje, kai registruotas nedarbas nuo 12,4 proc. metų pradžioje nukrito iki 7,3 proc. spalio pabaigoje, priėmus bendrus sprendimus su vietos savivalda“, – sakė L. Valalytė.

Užimtumo tarnybos bendradarbiavimo su Alytaus savivaldybe gerąją patirtį pateikusi Alytaus klientų aptarnavimo skyriaus vedėja Vaida Kamandulienė komentavo situacijos darbo rinkoje ypatumus ir iššūkius aptarnaujant sunkiausiai į darbo rinką integruojamus ilgalaikius bedarbius ir kitus socialiai pažeidžiamus asmenis. Švedijos savivaldos atstovams buvo pristatytas šalies savivaldybėse vykdomas pilotinis modelis, taikomos priemonės nedirbantiems gyventojams ir plėtojamo bendradarbiavimo tikslai bei priemonės.

Švedijos savivaldos atstovų delegacija taip pat lankėsi Lietuvos savivaldybių asociacijoje, kur susipažino su savivaldybių atsakomybėmis socialinėje srityje.