You are currently viewing SUR-2 veiklos patikrinimai: aiškėja trūkumai ir netikslumai

SUR-2 veiklos patikrinimai: aiškėja trūkumai ir netikslumai

Atnaujinta 2021-02-05

Užimtumo tarnyba pradėjo vykdyti asmenų, gavusių subsidiją pagal savarankiško užimtumo rėmimo keičiantiems ekonominės veiklos rūšį priemonę (SUR-2), įsteigtų darbo vietų patikrinimus.

Dirbantieji savarankiškai iki paraiškų teikimo aktyviai domėjosi galimybe pakeisti vykdomą veiklą, taip pat – šios priemonės įgyvendinimo etapais. Ir nors informacija, kaip atlikti viešuosius pirkimus, buvo itin akcentuojama, daugiausia pažeidimų – būtent šioje srityje.

„Nustačius faktus, jog pirkimai buvo vykdomi iš fizinio asmens, atsiskaityta grynaisiais pinigais, nepateikta sąskaita faktūra, Užimtumo tarnyba reikalaus pažeidimus ištaisyti. To nepadarius, o taip pat – jei darbo vieta įsteigta per ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį, bus prašoma grąžinti subsidijos lėšas, – paaiškino Užimtumo tarnybos Priemonių ir paslaugų priežiūros skyriaus vedėja Lijana Vaitkuvienė. – Visais atvejais rekomenduojame įsiskaityti į pasirašytą sutartį ir nuolat kontaktuoti su Užimtumo tarnybos specialistais.“

Šiuo metu jau yra žinoma, kad 16 žmonių priemonės įgyvendinti nepavyko. Tai lėmė nuosavų lėšų trūkumas, padidėjusi norimų įsigyti prekių kaina, per numatytus terminus nespėtos įvykdyti sutarties sąlygos. Šie asmenys Tarnybai sugrąžino išmokėtus pinigus.

Paramos gavėjus Užimtumo tarnyba tikrina vieną kartą per kontrolės laikotarpį. Kontrolės trukmė – 12 mėnesių nuo darbo vietos įsteigimo. Apie planinius ir neplaninius patikrinimus asmenys yra informuojami raštu. Dėl paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino patikroms šiuo metu pasitelkiamos nuotolinės darbo priemonės, tačiau esant poreikiui patikrinimas atliekamas ir veiklos vykdymo vietoje.

Per patikrinimą privaloma pateikti už subsidijos lėšas įsigytų daiktų, įrangos nuotraukas ar filmuotą medžiagą. Taip pat – vykdytų viešųjų pirkimų dokumentus įrangai, daiktams, prekėms ar paslaugos įsigyti bei veiklos vykdymą patvirtinančius dokumentus (paslaugų sutartis, banko išrašus, sąskaitas-faktūras, pinigų paėmimo kvitus ir kt.). Jei buvo įsigyta transporto priemonė – tikrinamas techninės apžiūros ir paramos gavėjo vairuotojo pažymėjimo galiojimas.

Be kita ko, Užimtumo tarnyba kas mėnesį tikrina, ar paramos gavėjas vykdo veiklą pagal sutartyje nurodytą ekonominės veiklos rūšį.

——————

Primename, kad savarankiško užimtumo rėmimo keičiantiems ekonominės veiklos rūšį paraiškų atranka vyko dviem etapais. Pirmasis paskelbtas 2020-ųjų gegužę, antrasis – rugpjūčio mėnesį. Iš viso gauta 2070 paraiškų, kuriose buvo prašoma 13287278,31 Eur, atmestos 464 paraiškos už 2891274,76 Eur (22 proc. nuo visų gautų paraiškų). Nuspręstų finansuoti 1606 paraiškų bendra suma siekia 10396003,55 Eur.

„Šios priemonės sėkmės faktoriai yra du. Pirmiausia – tai žmonės, kurie sugebėjo laiku ir greitai pakeisti kryptį, manau, smulkiam verslui būdinga greitai prisitaikyti prie šiandienos realijų. Savo ruožtu Užimtumo tarnyba padarė tai, ką tuo metu galėjo padaryti geriausia – netrukdė veikti,  atsisakė perteklinių biurokratinių reikalavimų, neaiškių sąlygų“, – sakė L. Vaitkuvienė. 

Pasak jos, tai yra puikus bendradarbiavimo pavyzdys, tačiau tokia priemonė gali būti pasitelkta tik konkrečiai problemai spręsti, pavyzdžiui, įveikti krizę. Kai situacija įprasta, o darbo rinkoje nėra jokių trukdžių, kuriami verslai turėtų būti vertinami visapusiškiau ir parama skiriama vertinant viso projekto ilgaamžiškumą ir vertę valstybei.

Savarankiškai dirbantys asmenys dažniausiai rinkosi pradėti šias naujas veiklas: fotografavimo (224 paraiškos), kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba (107 paraiškos), kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (78 paraiškos), specializuota projektavimo veikla (62 paraiškos), reklamos agentūrų veikla (59 paraiškos).

Tarp retesnių pasirinktų veiklų – arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas, biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, koklių gamyba, kompiuterinių žaidimų leidyba, tauriųjų metalų gamyba, žaidimų ir žaislų gamyba.