You are currently viewing Subsidijos darbdaviams ir savarankiškai dirbantiems: kur ir kada kreiptis?

Subsidijos darbdaviams ir savarankiškai dirbantiems: kur ir kada kreiptis?

Atnaujinta 2020-04-08

Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu darbdaviai, kuriems prireikia skelbti prastovas darbuotojams, taip pat savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi darbo santykių ir negauna darbo pajamų, gali pretenduoti į teikiamą valstybės paramą. Darbdaviai ir savarankiškai dirbantys asmenys dėl subsidijos į Užimtumo tarnybą gali kreiptis nuo balandžio 5 d.

Iki balandžio 8 d. Užimtumo tarnybai prašymus subsidijoms pateikė 20152 savarankiškai dirbantys asmenys ir 161 darbdavys  dėl į prastovas išleistų 980 darbuotojų.

Dėl subsidijos skyrimo darbdaviai turi kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė. Darbdaviai dokumentus dėl subsidijų už kovo mėnesį gali pateikti iki balandžio mėnesio pabaigos, už balandžio ir vėlesnius mėnesius – iki kito mėnesio 15 d. imtinai.

Norintys gauti subsidiją, darbdaviai pirmą kartą turi pateikti Užimtumo tarnybai užpildytą ir pasirašytą pasiūlymą, prašymą ir dokumentų kopijas apie konkretiems darbuotojams paskelbtą prastovą (dokumentų formos pateiktos Užimtumo tarnybos svetainėje). Kreipiantis dėl subsidijos kitą mėnesį, bus prašoma pateikti dokumentus, pagrindžiančius darbuotojams išmokėtus darbo užmokesčius.

Subsidijos dydis apskaičiuojamas procentais nuo prastovoje esančiam darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu darbuotojo darbo sutartyje iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino dienos nustatytas darbo užmokestis, ir darbdavio pasirinkimu sudaro:

  • 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų bruto (arba 1,5 MMA). 
  • 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto (arba 1 MMA). 

Užimtumo tarnyba sprendimą priima per 5 darbo dienas. Subsidija išmokama iki einamojo mėnesio pabaigos.

Savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi darbo santykių ir negauna darbo pajamų, gali pretenduoti į 257 eurų fiksuoto dydžio išmoką už praėjusį kalendorinį mėnesį. Išmokas savarankiškai dirbantiems asmenims skiria Užimtumo tarnyba.

Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo jo vykdomų savarankiškų veiklų skaičiaus. Ji paskiriama per 3 darbo dienas nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą dienos.

Teisę gauti išmoką turi individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (įskaitant verslo liudijimus), ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis lygus 4 EDV ar didesnis, šeimynų dalyviai, asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto bei atlikėjo veiklos.

Išmoka pasinaudoti gali ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti asmenys: pensininkai, neįgalieji, pirmą kartą pradėję veiklą. Užimtumo tarnybos svetainės www.uzt.lt specialiose rubrikose Subsidija darbdaviams ir Subsidija savarankiškai dirbantiems asmenims skelbiama informacija norintiems kreiptis dėl subsidijų, taip pat nurodyti klientų aptarnavimo skyrių darbuotojų kontaktai.