You are currently viewing Stiprinamas bendradarbiavimas su Radviliškio savivalda

Stiprinamas bendradarbiavimas su Radviliškio savivalda

Atnaujinta 2021-10-22

Šiaulių regione Užimtumo tarnyba siekia glaudesnio bendradarbiavimo su vietos valdžia. Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius Raimondas Šukys ir Radviliškio skyriaus vedėja Eglė Ivanauskytė susitiko su Radviliškio rajono meru Vytautu Simeliu ir savivaldybės atstovais. Tai – trečioji pagal aukštą nedarbo lygį (12,5 proc.) savivaldybė šio departamento aptarnaujamoje teritorijoje.

„Labai dažnai ieškant būdų, kaip grąžinti asmenį į darbo rinką, nepakanka vien tik pasiūlyti laisvą darbo vietą. Asmenims reikalinga kompleksinė – psichologinė, teisinė, socialinė – pagalba. Sprendžiant asmenų grįžimo į darbo rinką problemas, Užimtumo tarnybai labai svarbus savivaldos ir kitų socialinių partnerių įsitraukimas“, – teigė R. Šukys.

Susitikime buvo aptartos glaudesnio bendradarbiavimo priemonės, pasirašytas bendradarbiavimo stiprinimo veiksmų planas. Ketinama inicijuoti nuolatinius susitikimus su rajono savivaldybės atstovais, seniūnais, rajono darbdaviais, socialiniais partneriais, siekiant lengviau integruoti darbo ieškančius asmenis į rinką.

Šiaulių klientų aptarnavimo  departamentas jau turi gerosios bendradarbiavimo su savivaldomis patirties. Dar 2019 metais pradėtas dialogas su Kelmės savivaldybe leido ne tik sumažinti nedarbą, bet ir išryškino esmines darbo ieškančių asmenų įsidarbinimo problemas. Dažniausiai jos būna sietinos su ilgalaikiu nedarbu ir socialinių pašalpų gavimu. Šiems klientams teikiamos įvairios konsultacijos, ugdomi gebėjimai, taikomos motyvacinės ir informacinės priemonės.

2020 metais pradėtas bendradarbiavimas su Joniškio savivaldybe jau šiais metais leido stebėti akivaizdžius nedarbo mažėjimo procesus. Šių metų sausio 1 d. nedarbas čia siekė 19,3 proc., o spalio 1 d. – 11,5 proc.