You are currently viewing Socialinių darbuotojų poreikis – vis mažesnis

Socialinių darbuotojų poreikis – vis mažesnis

Atnaujinta 2020-12-28

Šalyje toliau plintant Covid-19, daugybė gydymo įstaigų ir globos namų skelbia apie darbuotojų poreikį. Tačiau tuo pačiu metu Užimtumo tarnyba pastebi, kad socialinių darbuotojų poreikis mažėja. Šiemet jų registracija, palyginti su 2019 metais, išaugo net 26 proc.

Užimtumo tarnybos duomenimis, šiemet darbo ieškojo net 1020 socialinių darbuotojų, 197 socialiniai konsultantai, socialiniai reabilitologai, socialinio darbo vadybininkai, socialinių programų koordinatoriai. Pernai darbo neturėjo 809 socialiniai darbuotojai ir 64 socialinės srities specialistai.

Situacija dėl laisvų darbo vietų – priešinga. Socialinių darbuotojų paklausa per metus sumažėjo 23 proc. Gydymo įstaigos, globos namai ir nevyriausybinės organizacijos pateikė 581 darbo pasiūlymus, pernai – 705. Užimtumo tarnybai tarpininkaujant šiemet įdarbinti 432 socialiniai darbuotojai ir konsultantai bei įvairių sričių socialinio darbo specialistai, iš jų – 318 pagal neterminuotą darbo sutartį.

„Nors laisvų darbo vietų socialiniams darbuotojams registruota nedaug, tačiau regionuose mūsų darbuotojai pirmieji pajuto pagalbos poreikį globos namuose, medicinos įstaigose, patiriančiose sunkumus dėl darbuotojų trūkumo. Siekiant kuo skubiau teikti pagalbą socialinėms ir gydymo įstaigoms slaugant bei prižiūrint ligonius, vietose operatyviai ieškoma socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų. Klientus, ypač jaunimą, kviečiame savanoriauti, jiems tai gera praktika ir gyvenimo mokykla ateičiai“, – sakė Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis.

Šiemet socialiniams darbuotojams  darbo pasiūlymus registravo Dingusių žmonių šeimų paramos centras, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras, Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras, UAB „Jarinta“, VšĮ „Debesų kiemas“, VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centras“.

Gruodžio 23 d. duomenimis, registruota 718 darbo neturinčių socialinių darbuotojų ir 17 jiems skirtų darbo pasiūlymų. 2019 m. – 402 socialiniai darbuotojai ir 42 laisvos darbo vietos. Registruotų darbo neturinčiųjų ir laisvų darbo vietų analizė rodo, kad situacija panaši visose apskrityse: darbo vietų registruojama vienetai, darbo neturinčiųjų – dešimtys.

Toliau pateikiame informaciją apie padėtį savivaldybėse.

Kauno ir Vilniaus apskrityse buvo panašus darbo ieškančių socialinių darbuotojų ir laisvų darbo vietų skaičius – per metus kreipėsi daugiau nei po 200 asmenų ir pateikta daugiau nei po 110 darbo pasiūlymų. Klaipėdos apskrityje registruoti 153 socialiniai darbuotojai ir 92 laisvos darbo vietos,  Šiaulių – atitinkamai 107 ir 72, Panevėžio – 88 ir 42, Telšių – 75 ir 31, Marijampolės – 74 ir 32, Utenos – 54 ir 6, Alytaus – 39 ir 21, Tauragės – 37 ir 11.

Kaune 23 socialines ir globos paslaugas teikiantys darbdaviai registravo 54 slaugytojų, socialinių darbuotojų, slaugytojų padėjėjų ir socialinių darbuotojų padėjėjų laisvas darbo vietas. Darbdaviai prašo mokymo teikėjų, kad  besimokančius slaugytojo padėjėjus nukreiptų praktikai į globos įstaigas. UAB „Privati slaugos tarnyba“ aprūpina visomis apsaugos priemonėmis, padengia savanorystės išlaidas ir sudaro galimybę atlikti testą. informacija el. paštu buvo išplatinta mūsų klientams.

Klaipėdoje 29 gydymo ir globos įstaigoms trūko darbuotojų, buvo įregistruota 98 laisvos darbo vietos. Kadangi socialinių darbuotojų pasiūla nedidelė, pasitelkiama aplinkinių Užimtumo tarnybos skyrių pagalba. VŠĮ Kretingos ligoninei darbuotojų ieškojo Kretingos, Palangos, Skuodo ir Klaipėdos skyriai.​ 31 darbo ieškantis žmogus įdarbintas slaugytojo padėjėjais, bendrosios praktikos slaugytojais, socialinio darbuotojo padėjėjais.

Įvykus Covid – 19 protrūkiams, greitai suteikta pagalba dėl darbuotojų trūkumo Tauragės rajono Adakavo socialinių paslaugų namams, Šilalės r. Kvėdarnos senelių namams​, VŠĮ Kretingos ligoninei, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Klaipėdos viltis“, Šilalės socialinių paslaugų namams, ​Skuodo r. VŠĮ Ylakių globos namams,​VšĮ Šilutės ligoninei,  Klaipėdos r. Gargždų ligoninei​, Rietavo senelių globos namams, Rietavo PSPC.​

Globos ir gydymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos kreipiasi dėl pagalbos aprūpinti savanoriais. Savanoriauti kviečiamas jaunimas, šia informacija dalijamasi su kitais socialiniais partneriais, dirbančiais su jaunimu.

18 įvairių globos įstaigų ir organizacijų  kreipėsi į Šiaulių klientų aptarnavimo departamentą – trūko 67 darbuotojų ir  savanorių. 56 darbo ieškantys asmenys buvo įdarbinti arba nukreipti savanoriauti, 28 klientai patys kreipėsi dėl galimybės dirbti ar savanoriauti įvairiose globos įstaigose.

Telšiuose taip pat nemažas socialinės srities specialistų poreikis. 6 asmenys įdarbinti VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, 3 socialinio darbuotojo padėjėjai – Telšių šeimos sveikatos centre, 1 žmogus šiuo metu savanoriauja Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubo „Telšių atjauta“. Pagalbos reikia ir  Telšių socialinių paslaugų centrui, VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“ ir  Telšių moterų bendrijai „Akvalina“. Šiose įstaigose savanoriauja 8 telšiškiai.

Kėdainių pagalbos šeimai centras ieškojo 15 darbuotojų – tiek darbo ieškančių asmenų ir įdarbinta. Kėdainių socialinės  globos namuose vienas žmogus įdarbintas, dar yra viena laisva darbo vieta.Raseinių rajone  10 socialinio darbuotojo padėjėjų reikia Blinstrubiškių socialinės globos namuose, įdarbinti 2  darbo neturintys asmenys. Raseinių pagalbos šeimai namuose dirbti pradėjo 4 socialiniai darbuotojai, dar dviejų trūksta. Ramonų kaimo bendruomenėje įdarbintas socialinis darbuotojas. Raseinių socialinių paslaugų centrui reikėjo 3 socialinio darbuotojo padėjėjų – čia įdarbinti 3 darbo ieškantys asmenys.

Šiaulių m. savivaldybės globos namai kreipėsi dėl 7 darbuotojų, laisvos darbo vietos buvo greitai užpildytos. Mažeikių VšĮ „Vilties erdvė“ pradėjo dirbti 4 darbo ieškantys asmenys, dar 7 rinkosi savanorystę. Pakruojo ligoninėje įdarbinti 3 socialiniai darbuotojai, Linkuvos socialinės globos namuose – 1 ir  dar ieškoma vieno darbuotojo, VšĮ „Ringas LT“ įdarbinti 2.

Savivaldybių administracijos ir globos įstaigos dėl darbuotojų rezervo formavimo kreipėsi į Užimtumo tarnybos skyrius. Zarasų ir Kupiškio rajonų savivaldybėms parengtas galimų slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų sąrašas. Šie Užimtumo tarnyboje registruoti asmenys bus pasitelkiami siekiant užtikrinti paslaugų teikimą stacionariose socialinės globos įstaigose. Taip pat pasiūlyti asmenys, neturintys kvalifikacijos, bet galintys ir mokantys prižiūrėti žmones su negalia.

Panevėžyje klientai domisi, kada bus organizuojami slaugytojų padėjėjų kursai. Būsimi darbuotojai visada laukiami slaugos ligoninėje ir socialinių paslaugų centruose. Nedirbantys asmenys supažindinami su savanorystės galimybėmis Šv. Juozapo globos namuose ir Raudonajame Kryžiuje. Savanorių yra Visagino skyriuje.


Veisiejų socialinės globos namai įregistravo 6 laisvas darbo vietas slaugytojo padėjėjams. Lazdijų skyriaus specialistai šiuo metu renka būsimų darbuotojų rezervą. Dėl darbuotojų ir savanorių lapkritį kreipėsi ir VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namai, kurie įregistravo laisvas darbo vietas bendrosios praktikos slaugytojai ir slaugytojo padėjėjai, įdarbinti savanoriai miesto gyventojai.

Alytuje neregistruota laisvų darbo vietų socialiniams darbuotojams, tačiau kai kuriems Užimtumo tarnybos klientams, šiuo metu besimokantiems slaugytojo padėjėjo profesijos, siūloma įsidarbinti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje, padėti prižiūrint  COVID19 ligonius.

Trakuose  naujai atidaromi globos namai UAB „Addere“ 2021 metais  priimtų savanoriauti 42 savanorius – apie  30 slaugytojų padėjėjų, 4 pagalbinius darbininkus virtuvėje, 5 lauko darbininkus, 3 darbuotojus administracijoje.