You are currently viewing Rekomendacijos mokymo teikėjams dėl nuotolinio profesinio mokymo

Rekomendacijos mokymo teikėjams dėl nuotolinio profesinio mokymo

Atnaujinta 2020-03-26

Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu priimtas sprendimas dėl darbo ieškančių asmenų nuotolinio profesinio mokymo siekiant tęsti profesinio mokymo procesą.

Kovo 23 d.  patvirtinta laikinoji tvarka, skirta projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios paskelbtos ekstremalios situacijos laikotarpiu.

Užimtumo tarnyba informuoja, kad dalyvaujantiems profesiniame mokyme ar pameistrystėje, galimas mokymo organizavimas nuotoliniu būdu.

Atkreipiame dėmesį, kad organizuoti mokymą nuotoliniu būdu nėra pareiga. Tai turėtų būti daroma atsižvelgiant į mokymo programos specifiką. Jeigu nuotolinio mokymo pritaikyti neįmanoma, mokymo procesas ir toliau turi būti stabdomas.

Profesinio mokymo teikėjas, siekiantis teikti nuotolinį mokymą ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu, pateikia Užimtumo tarnybai raštišką pagrindimą, kad toks mokymo būdas yra įmanomas, atsižvelgiant į mokymo programos specifiką, ir  išsamiai detalizuojant, kaip šis procesas bus vykdomas, apibūdinama pagal šiuos pavyzdinius punktus:

  • mokymosi medžiaga (el. tekstai, animacija, schemos, skaidrės, grafikai, multimedija ir kt.);
  • žinių vertinimo priemonės (elektroniniai savikontrolės ir kontrolės testai, anketos ir kt.);
  • mokymosi proceso ir rezultatų stebėjimas bei vertinimas (elektroninės sistemos);
  • bendravimo priemonės (elektroninės platformos, elektroninis paštas, forumai, diskusijos);
  • kiti dalyvavimo nuotoliniame mokymo procese užtikrinimo būdai;
  • kita informacija, kurią, mokymo teikėjo nuomone, aktualu pateikti.

SVARBU!

Mokymai ir paskaitos nuotoliniu būdu gali būti organizuojami naudojant įvairią kompiuterinę programinę įrangą. Teikiant paslaugas nuotoliniu būdu privaloma užtikrinti suplanuotą dalyvių skaičių ir paslaugų kokybę. 

Paslaugų suteikimą pagrindžiantys dokumentai (taikoma karantino laikotarpiu): print screen’as (momentinė ekrano kopija), kuriame matosi prisijungimo pradžios ir pabaigos laikas, prisijungę dalyviai, jeigu paslauga teikiama per kompiuterinę programinę įrangą ar kt. panašūs įrodymo būdai.

Mokymo teikėjas, organizuodamas mokymus nuotoliniu būdu, Užimtumo tarnybai pateikia prisijungimo prie sistemos duomenis (jeigu yra galimybė).  Suteikiamos paslaugos turi būti žymimos dalyvio lankomumo sąraše ir, pasibaigus karantinui, dalyvis savo parašu arba el. paštu turi patvirtinti, kad šiuo laikotarpiu buvo suteiktos mokymo paslaugos.

  • Profesinio mokymo teikėjas atlygiui už profesinio mokymo paslaugas gauti kartu su kitais įprastais apmokėjimo dokumentais Užimtumo tarnybai pateikia įrodymus, kad vyko nuotolinis mokymas (pvz., fiksuotas mokinių prisijungimo ir naudojimosi elektroninėmis platformomis trukmė ir kt.) ir kad mokinys dalyvavo nuotoliniame mokyme atitinkamą valandų skaičių per dieną.
  • Už nuotoliniu būdu suteiktas mokymo paslaugas pagal asmens dalyvautas dienas apmokėjimas bus vykdomas įprasta tvarka. Mokiniams už dalyvautas nuotoliniame mokyme valandas taip pat bus mokama jų įprasta stipendija.
  • Teikiant paslaugų suteikimo aktus už dalį kovo mėn., kai mokymas dar vyko dalyvaujant mokiniams, tačiau dėl  karantino negalintiems pasirašyti paslaugų suteikimo akte dėl pretenzijų neturėjimo/turėjimo, Užimtumo tarnyba priims mokinių el. laiškuose patvirtinimą mokymo teikėjams apie suteiktas paslaugas, elektroninio laiško kopiją  pridedant kartu su paslaugų suteikimo aktu ir sąskaita faktūra.
  • Jeigu mokymas sustabdytas (pagal Užimtumo įstatymo 37 str. 7 d. pakeitimus, įsigaliojusius kovo 19 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu) bedarbiui mokama 0,39 patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio mokymo stipendija. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  patvirtintos konkrečios rekomendacijos dėl profesinio mokymo nuotoliniu būdu

Taip pat daugiau informacijos