You are currently viewing Projektas „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas“ – naujos galimybės ieškantiesiems darbo

Projektas „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas“ – naujos galimybės ieškantiesiems darbo

Atnaujinta 2019-02-05

Vilnietis Edvardas ieškojo kvalifikacijos nereikalaujančio darbo. „Turėdamas vidurinį išsilavinimą, domėjausi pagalbinio pobūdžio nekvalifikuotais darbais. Užimtumo tarnyboje sužinojau apie galimybę įgyti profesiją – kadangi nuo mažens domėjausi elektronika, automatika ir inžinerija, nusprendžiau mokytis elektromonterio profesijos. Elektromonteriu dirbu jau keturis mėnesius“, – savo patirtimi dalijosi Edvardas.

Daug metų vienoje įmonėje dirbusi Alytė dėl sveikatos problemų buvo priversta keisti fizinį darbą į lengvesnį. Moteris turėjo šiuolaikinėje darbo rinkoje nepopuliarią ir nepaklausią avalynės užtraukėjo profesiją, todėl kreipėsi į Užimtumo tarnybą ir pasinaudojo galimybe įgyti auklės kvalifikaciją. „Visą gyvenimą savo profesinę veiklą norėjau sieti su vaikais, jų auklėjimu. Įdėta meilė ir atsidavimas visuomet grįžta su kaupu – tą parodo vaikų apkabinimai, šilti, nesumeluoti žvilgsniai“, – pasakojo Alytė. Po mokslų baigimo moteris taip pat pasinaudojo Užimtumo tarnybos darbo įgūdžių įgijimo rėmimo programa, padėjusia pradėti dirbti vaikų darželyje pagal įgytą profesiją.

Dar neįgiję darbo rinkoje reikalingų kompetencijų, ilgą laiką darbo nerandantys ar neįgalūs asmenys gali pretenduoti dalyvauti Užimtumo tarnybos vykdomame projekte „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas“. Projekto metu Užimtumo tarnyboje registruoti darbo ieškantys asmenys gali įgyti naują rinkoje paklausią profesiją, patobulinti turimą kvalifikaciją ir įgauti daugiau profesinės patirties.

Projekto „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas veiklose jau dalyvavo 8,7 tūkst. asmenų. Dažniausiai projekto dalyviai turi vidurinį su profesine kvalikacija (35 proc.) arba vidurinį bendrąjį (19 proc.) išsilavinimus. Tarp projekto dalyvių kiek didesnę dalį sudaro moterys (54 proc.), dažniau projekte dalyvauja miesto gyventojai (61 proc.).

Dauguma projekto dalyvių (54 proc.) pasirinko mokytis ir įgyti naują darbo rinkoje paklausią profesiją ar trūkstamų kompetencijų. Nemaža dalis ieškančiųjų darbo (39 proc.) pasinaudojo parama įsitvirtinti darbo rinkoje – jiems padėta įsidarbinti ir įgyti daugiau patirties realioje darbo vietoje, subsidijuojant darbdaviams jų darbo užmokestį. Kitoje vietovėje įsidarbinusiems asmenims (7 proc.) suteikta parama kelionės į darbą išlaidoms kompensuoti.

Ieškantys darbo ir norintys dalyvauti projekte „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas“ asmenys gali kreiptis į artimiausią Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių ar skambinti bendruoju konsultacijų numeriu 1883.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas vyksta nuo 2017 m. gruodžio 14 d. Projekto veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, laikantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų.