You are currently viewing Pratęsti SUR priemonės ir VUI projektų paraiškų teikimo terminai

Pratęsti SUR priemonės ir VUI projektų paraiškų teikimo terminai

Atnaujinta 2020-04-01

Atsižvelgiant į 2020 m. kovo 14 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir siekiant užtikrinti tinkamą priemonių įgyvendinimą, savarankiško užimtumo rėmimo  paraiškų teikimo terminas pratęstas iki balandžio 30 d., vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas – iki  balandžio 17 d.

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas, kol bus atšauktas karantinas.