You are currently viewing Pranešimai apie įmonėms iškeltas bankroto bylas

Pranešimai apie įmonėms iškeltas bankroto bylas

Atnaujinta 2019-02-05

Praėjusiais metais Užimtumo tarnyba gavo 105 pranešimus apie įmonėms iškeltas bankroto bylas – beveik dukart daugiau nei 2017 metais. Didžiąją dalį sudarė pranešimai apie paslaugų sektoriuje veikusių įmonių bankrotą – 74 (71 proc.), tokių pranešimų skaičius, palyginti su 2017 metais, augo 5 proc.

Daugiausiai pranešimų gauta apie didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, profesinės, mokslinės ir techninės veiklos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimo bei transporto ir saugojimo veiklą vykdžiusius darbdavius.

Taip pat padidėjo pranešimų apie žemės ūkio sektoriaus įmonių bankrotą skaičius – gauta 2 proc. daugiau pranešimų apie šio sektoriaus darbdavius nei 2017 metais.

2018 metais Užimtumo tarnyba gavo 5 proc. mažiau pranešimų apie bankrutavusias statybos sektoriaus įmones, 2 proc. – pramonės sektoriaus įmones (labiausiai išsiskyrė apdirbamosios gamybos veiklos sritis).

Pramonės sektorius išsiskiria tvarumu ir pastaraisiais metais nuosekliai didėjančiu laisvų darbo vietų skaičiumi. Pramonės sektoriaus darbdaviai 2018 metais registravo 43,7 tūkst. darbo pasiūlymų – 5,1 proc. daugiau negu 2017 metais.

Apie įmonei iškeltą bankroto bylą ir numatomą darbuotojų atleidimą bankroto administratorius privalo pranešti Užimtumo tarnybai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, bankroto administratorius per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo turi raštu įspėti įmonės darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo nutraukti su jais darbo sutartis. Apie būsimą darbuotojų atleidimą administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo pranešti Užimtumo tarnybai, savivaldybės institucijai ir įmonės darbuotojų atstovams.