You are currently viewing Patvirtintas trūkstamų profesijų sąrašo projektas 2022-iesiems

Patvirtintas trūkstamų profesijų sąrašo projektas 2022-iesiems

Atnaujinta 2021-10-21

Užimtumo tarnyba, siekdama derinti darbo jėgos pasiūlos atitikimą paklausai, kasmet rengia „Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis“. Pristatome šio sąrašo projektą 2022-iesiems.

„Jei užsieniečio profesija įtraukta į šį sąrašą, jis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti ir dėl jo darbo atitikties šalies darbo rinkos poreikiams Užimtumo tarnyba neturi priimti sprendimo. Užtikrinant objektyvumą ir sąrašo efektyvumą, antrus metus bendradarbiaujama su Ekonomikos ir inovacijų ministerija“, – pabrėžė Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo koordinatorė Ernesta Varnaitė.

Per 5 darbo dienas nuo sąrašo projekto paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto tinklapyje dienos (t.y. 2021 m. spalio 21 d.) darbdaviai, darbdavių asocijuotos struktūros, profesinės sąjungos ar kitos darbuotojus atstovaujančios organizacijos, savivaldybės, užsienio investicijų plėtros agentūros turi teisę pateikti motyvuotą bei pagrįstą informaciją tarnybai apie prognozuojamą profesijos paklausos augimą, apie investicijas bei naujų darbo vietų kūrimą per artimiausius metus ir siūlyti įtraukti papildomas profesijas.

Profesija, įtraukta į minėtą sąrašą, turėjo atitikti šiuos kriterijus:

•                    registruota profesijos darbo jėgos paklausa pramonės, statybos ir žemės ūkio sektoriuose per metus viršija darbo pasiūlą ne mažiau kaip 2 kartus, paslaugų sektoriuje – ne mažiau kaip 5 kartus;

•                    profesija įsidarbinimo galimybių barometre priskirta didelių įsidarbinimo galimybių profesijų grupei;

•                    registruotos laisvos darbo vietos pagal profesiją sudaro ne mažiau kaip 5 proc. nuo dirbančiųjų pagal tą profesiją skaičiaus, remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis.

Siūlymus galite pateikti, užpildydami šią formą ir siųsdami el. pašto adresais: info@uzt.lt arba ernesta.varnaite@uzt.lt.

Užimtumo tarnyba, įvertinusi gautą motyvuotą ir pagrįstą informaciją bei patikrinusi, ar siūlomos profesijos atitinka nurodytus kriterijus, priims galutinį sprendimą dėl profesijos įtraukimo į „Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 metams“.

Atkreipiame dėmesį, kad Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas tvirtinamas vieneriems kalendoriniams metams ir gali būti patikslintas vieną kartą per metus.

Su Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 metams projektu galima susipažinti čia.