You are currently viewing Paskelbtas šiemet finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas

Paskelbtas šiemet finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas

Atnaujinta 2020-07-21

Užimtumo tarnyba, atsižvelgdama į Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos nutarimus, liepos 16 d. patvirtino 2020 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašą. Numatyta finansuoti 164 projektus, kuriuos įgyvendinus planuojama įsteigti 681 naują darbo vietą 34 šalies savivaldybėse. Projektams įgyvendinti skirta 9 968 785,93 eurų.

Atrinkti projektai bus įgyvendinami didesnės socialinės atskirties ir rizikos teritorijose: kaimuose – 113 projektų (479 naujos darbo vietos), tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose – 76 projektai (355 naujos darbo vietos), savivaldybėse ar seniūnijose, kuriose nedarbas 1,3 karto viršija šalies nedarbo vidurkį – 44 projektai (169 naujos darbo vietos). Vienu projektu steigiamos vidutiniškai 4 darbo vietos, vidutinis prašomos subsidijos dydis – 60 785 eurai.

Vertinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, didelis dėmesys skirtas numatomam įdarbinti asmenų skaičiui ir jų priklausymui tikslinėms grupėms, tokioms kaip nedirbantys neįgalieji, neturintys kvalifikacijos, ilgą laiką negalintys rasti darbo asmenys, vyresni kaip 45 m., jaunimas iki 29 m. ir kt. Atsižvelgta į projekto teikėjo nuosavų lėšų įgyvendinant projektą dydį, projekto grąžą, dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Maksimalus projekto vertinimas – 79 balai.

Su Užimtumo tarnybos 2020 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašu galite susipažinti čia.

Šiais metais vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka vyko nuo vasario 18 d. iki birželio 23 d. Paraiškos subsidijai gauti buvo teikiamos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriams, kurių aptarnaujamose teritorijose planuojama įgyvendinti projektą. Iš viso gautos 243 paraiškos. 187 projektai atitiko numatytus paraiškos kriterijus, juose prašyta steigti 760 naujų darbo vietų didesnio nedarbo teritorijose. Prašomų subsidijų dydis siekė 11 104 031,23 eurų.

Vietinės užimtumo iniciatyvos – tai naujų darbo vietų steigimo projektai, įgyvendinami nustatytose savivaldybių ar seniūnijų teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Šie projektai padeda sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų savivaldybių (seniūnijų) gyventojų užimtumą.