You are currently viewing Paskelbtas 2019 metais finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas

Paskelbtas 2019 metais finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas

Atnaujinta 2019-06-21

Užimtumo tarnyba, atsižvelgdama į Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos nutarimus, patvirtino 2019 metais finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašą. Numatyta finansuoti 92 projektus, kurių metų planuojama įsteigti 454 naujas darbo vietas 30 šalies savivaldybių. Projektams įgyvendinti skirta 5 324 532,12 eurų.

Atrinkti projektai bus įgyvendinami didesnės socialinės atskirties ir rizikos teritorijose: kaimuose – 72 projektai (350 naujų darbo vietų), tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose – 34 projektai (153 naujos darbo vietos), savivaldybėse ar seniūnijose, kuriose nedarbas 1,3 karto viršija šalies nedarbo vidurkį – 31 projektas (145 naujos darbo vietos). Viename projekte steigiamos vidutiniškai 5 darbo vietos, vidutinis prašomos subsidijos dydis – 57 875 eurų.

Vertinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, didelis dėmesys skirtas užimtumo didinimui kaimo vietovėse, savivaldybėse ar seniūnijose, kuriose nedarbas yra 1,3 karto ir didesnis nei šalies vidurkis, tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose, numatomam įdarbinti asmenų skaičiui ir jų priklausymui tikslinėms grupėms, tokioms kaip nedirbantys neįgalieji, neturintys kvalifikacijos, ilgą laiką negalintys rasti darbo asmenys, vyresni kaip 50 m., jaunimas iki 29 m. ir kt. Taip pat vertintas numatomų steigti darbo vietų skaičius ir jų pobūdis (kvalifikuotam darbui ar ne), savivaldybės, vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėlis. Atsižvelgta į projekto teikėjo nuosavų lėšų įgyvendinant projektą dydį, darbo užmokestį steigiamose darbo vietose, prašomos paramos dydį, projekto veiklų įgyvendinimo trukmę ir projekto veiklų įgyvendinimo atsakomybės paskirstymą. Maksimalus projekto vertinimas – 85 balai.

Su Užimtumo tarnybos finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašu galite susipažinti: 2019 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas.

Šiais metais vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka vyko nuo kovo 1 d. iki balandžio 1 d., paraiškas subsidijai gauti buvo galima pateikti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose planuojama įgyvendinti projektą. Iš viso gautos 252 paraiškos, iš jų – 202 projektai buvo atrinkti kaip atitinkantys numatytus paraiškos kriterijus. Kriterijus atitinkančiuose projektuose prašyta steigti 889 naujas darbo vietas didesnio nedarbo teritorijose, prašomų subsidijų dydis siekė 11 178 858,65 eurų.

Vietinės užimtumo iniciatyvos – tai naujų darbo vietų steigimo projektai, įgyvendinami nustatytose savivaldybių ar seniūnijų teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Šie projektai padeda sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų savivaldybių (seniūnijų) gyventojų užimtumą.