You are currently viewing Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Moldovos nacionaline užimtumo agentūra

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Moldovos nacionaline užimtumo agentūra

Atnaujinta 2018-11-12

Lapkričio 7–9 d. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Ligita Valalytė su Lietuvos atstovų delegacija vyko į Moldovą. Vienas iš vizito tikslų – pasidalyti Užimtumo tarnybos pertvarkos įgyvendinimo patirtimi ir pasirašyti bendradarbiavimo ir informacijos mainų protokolą.

„Daugiau nei prieš dešimtmetį užsimezgę santykiai tarp Lietuvos ir Moldovos užimtumo tarnybų įgyvendinant tarptautinius užimtumo didinimo projektus, dabar virto ilgalaike partneryste, siekiant diskutuoti abiem šalims aktualiais darbo rinkos klausimais ir spręsti nedarbo iššūkius. Palaikydami Moldovos pasirinkimą siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos į Europos Sąjungą, aktyviai dalysimės sukaupta patirtimi užimtumo rėmimo srityje ir teiksime konsultacijas dėl užimtumo sistemos pertvarkos įgyvendinimo, darbo ieškančių asmenų užimtumo galimybių didinimo ir ilgalaikio nedarbo mažinimo“, – teigia Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė.

Tarp Lietuvos ir Moldovos nacionalinių užimtumo tarnybų pasirašyto susitarimo tikslas – sukurti bendradarbiavimo ir informacijos mainų tarp šalių sistemą užimtumo ir darbo jėgos migracijos srityje. Šalys bendradarbiaus ir keisis informacija apie darbo rinkos tendencijas, aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir užimtumo rėmimo paslaugas, darbo migraciją, darbo rinkos tyrimus ir prognozes, bendrą užimtumo ir darbo jėgos migracijos projektų įgyvendinimą. Bus organizuojami abiejų šalių atstovų susitikimai, studijų vizitai, konferencijos, moksliniai tyrimai, projektai ir kt.

Lietuva ir Moldova užimtumo rėmimo klausimais pradėjo bendradarbiauti dar 2007 metais, įgyvendinant Moldovos ir Švedijos projektą. Bendradarbiavimas taip pat tęsėsi 2012 metais, vykdant Europos Sąjungos projektą Moldovos Respublikoje. 2016 ir 2017 metais Lietuvoje apsilankiusios Moldovos delegacijos domėjosi įgyvendinamomis pertvarkomis Darbo biržos sistemoje ir užimtumo rėmimo srityje.