You are currently viewing Panevėžio jaunimui – geros žinios iš Užimtumo tarnybos

Panevėžio jaunimui – geros žinios iš Užimtumo tarnybos

Atnaujinta 2022-01-12

Jei siekiama bendro tikslo, dėl bendradarbiavimo susitarti galima ir po vieno susitikimo. Sausio 11 d. įvyko Panevėžio klientų aptarnavimo departamento direktorės Audronės Biguzienės inicijuotas susitikimas, kuriame buvo aptartos jaunimo užimtumo didinimo perspektyvos ir numatytos profesinio orientavimo gairės. Renginyje dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos mero pavaduotojas Valdemaras Jakštas, miesto ir rajono savivaldybių švietimo skyrių atstovai bei jaunimo reikalų koordinatoriai, Panevėžio plėtros agentūros atstovai.

Diskusijos dalyviai išsamiai aptarė bendradarbiavimo kryptis. Daug dėmesio skirta galimybei dar labiau plėsti paslaugų spektrą, siekiant užtikrinti jaunimui galimybes mokytis visą gyvenimą, bei, esant poreikiui, persikvalifikuoti.

Artimiausiu metu numatoma pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą. Sutarta, kad šiame etape kiekviena iš būsimo susitarimo šalių parengs savo dalį, kur apibrėš įsipareigojimus ir numatomas veiklas. 

„Norint spręsti problemas, skatinti jaunimo užimtumą, būtina stiprinti dialogą tarp įvairių institucijų. Bendradarbiavimo susitarimas galėtų apjungti įvairias veiklas bei teikiamas paslaugas. Svarbiausia  –  siekti bendro tikslo“,  –  sakė Panevėžio klientų aptarnavimo departamento direktorė.

Mero pavaduotojas Valdemaras Jakštas pastebėjo, kad atskirose institucijose daug dirbama su darbdaviais jaunimo profesinio orientavimo srityje, tačiau svarbu žiūrėti viena kryptimi. Jo nuomone, bendradarbiavimo susitarime būtų galima oficialiai įtvirtinti kiekvienos iš suinteresuotų pusių atsakomybę.

Renginio metu Panevėžio plėtros agentūros direktorė Monika Miniotaitė, verslo aplinkos projektų vadovė Jūratė Raukštienė bei analitikė Kara Lina Guokė pristatė Panevėžio regiono darbdavių apklausos rezultatus bei parengtų darbo rinkai specialistų portretą regione. Agentūros atstovės supažindino dalyvius su jaunimui patraukliomis profesijomis ir kvalifikacijomis.

Panevėžio jaunimo užimtumo skyriaus vedėja Skirmantė Danylienė bei šio skyriaus specialistė Vilanda Gustaitė pristatė jaunimo iki 29 metų situaciją Panevėžio darbo rinkoje, darbo su jaunimu specifiką, taikomus profesinio orientavimo įrankius. Socialiniai partneriai buvo informuoti apie Regioninio karjeros centro kūrimo planus Panevėžio mieste, numatomas teikti paslaugas, pagrindines klientų tikslines grupes.