You are currently viewing Nuo vasario 22 d. galima teikti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškas

Nuo vasario 22 d. galima teikti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškas

Atnaujinta 2021-02-19

Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų paraiškų atranka prasideda 2021 m. vasario 22 d.

Paraiškos bus priimamos nuo vasario 22-osios iki kovo 23 d. imtinai.

VUI projektų įgyvendinimo priemonė skirta Užimtumo tarnyboje registruotų bedarbių neterminuotam įdarbinimui remti, steigiant naujas darbo vietas teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų yra didesnė, negu vidutiniškai šalyje.

Vertinant paraiškas didelis dėmesys bus skiriamas: užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis; užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje); numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose; steigiamoje darbo vietoje numatytam įdarbinimui registruotų Užimtumo tarnyboje bedarbių, turinčių profesijas, kurių perteklius yra klientų aptarnavimo skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje, kurioje steigiama darbo vieta; numatomam steigti darbo vietų skaičiui; projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui; numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu; pateiktos paraiškos susiejimui su įmonės pagrindine veiklos sritimi, siekiui įsigyti darbo priemones, kurios susijos su  įmonės pagrindine veikla.

Paskelbus paraiškų atranką, Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose bus organizuojamos konsultacijos paraiškų rengimo klausimais. Konsultacijų laikas bus paskelbtas vasario 22 dieną.

Daugiau informacijos apie priemonę rasite čia.