You are currently viewing Norintiems kurti verslą: paankstinta SUR paraiškų atranka

Norintiems kurti verslą: paankstinta SUR paraiškų atranka

Atnaujinta 2020-06-29

Informuojame, kad vadovaujantis 2020 m. birželio 25 d. Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-232 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-61 „Dėl paramos darbo vietoms steigti atrankų grafiko 2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo“, paankstintas antrasis savarankiško užimtumo rėmimo (SUR) priemonės paraiškų teikimas.

Užimtumo tarnyba SUR priemonės paraiškas priims nuo rugpjūčio 3 d. Daugiau informacijos rasite čia.