You are currently viewing Neįgaliesiems – gera naujiena iš Užimtumo tarnybos

Neįgaliesiems – gera naujiena iš Užimtumo tarnybos

Atnaujinta 2021-02-18

Užimtumo tarnyba inicijuoja neįgaliųjų asmenų įdarbinimo Lietuvos darbo rinkoje skatinančių ir ribojančių veiksnių analizę.Šį mokslinį tyrimą Tarnybos užsakymu atliks Kauno technologijos universitetas. Tikimasi, kad rezultatai labai pravers gerinant šiems žmonėms teikiamų paslaugų kokybę.

„Tyrimo tikslas – nustatyti neįgaliųjų asmenų įdarbinimo Lietuvos darbo rinkoje skatinančius ir ribojančius veiksnius, atskleidžiant jų kvalifikacijos ar perkvalifikavimo poreikius ir lūkesčius. Remdamiesi duomenimis galėsime tikslingiau ir kokybiškiau parinkti paslaugas ir priemones mūsų klientams, siekiant tvaraus jų užimtumo“, – paaiškino Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėja Indrė Sevostjanova.

Kauno technologijos universiteto mokslininkai atlikdami tyrimą taikys giluminio struktūrizuoto interviu metodą. Rezultatus planuojama apibendrinti iki gegužės 31-osios.

Tyrimas vyks dviem etapais. Pirmojo metu bus siekiama išsiaiškinti neįgaliųjų įsidarbinimo lūkesčius ir barjerus. Šio analizės etapo imtį sudarys 3 geografiniai pjūviai, 4 negalios tipai, po 2 skirtingo darbingumo lygio respondentus. Iš viso bus apklausti 72 respondentai arba jų atstovai.

Pirmojo etapo turinį sudarys skirtingo neįgalumo tipo ir darbingumo lygio neįgaliųjų įsidarbinimo motyvai ir poreikis. Taip pat – jų lūkesčiai, susiję su darbdavio pasirinkimu, darbo vieta, pareigomis, darbo laiku. Bus atsižvelgta ir į vidinius bei išorinius veiksnius, kurie skatina / riboja skirtingo neįgalumo tipo ir darbingumo lygio neįgaliuosius įgyti reikiamą darbui kvalifikaciją.

Interviu su neįgaliaisiais metu bus siekiama išsiaiškinti jų požiūrį į egzistuojančias kvalifikacijos įgijimo ar perkvalifikavimo galimybes. Taip pat – nustatyti priemones, kurios paskatintų skirtingo neįgalumo tipo ir darbingumo lygio neįgaliuosius integruotis į darbo rinką.

Antrojo etapo metu bus analizuojama esamų ir potencialių darbdavių nuostatos, lūkesčiai ir įsitraukimas į neįgaliųjų įdarbinimą. Šio etapo imtis – 3 geografiniai pjūviai, 3 skirtingų dydžių įmonės penkiose atitinkamą geografinę aprėptį atliepiančiose darbdavių veiklos srityse. Iš viso – 45 respondentai.

Interviu su darbdaviais metu dėmesys bus kreipiamas į darbdavių nuostatas, lūkesčius bei įsitraukimą į neįgaliųjų įdarbinimą. Bus siekiama išsiaiškinti nuostatas ir patirtį įdarbinant skirtingo neįgalumo tipo ir darbingumo lygio neįgaliuosius. Taip pat – informuotumas apie neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo sprendimus valstybiniu lygiu. Tyrėjai darbdavių teirausis apie skirtingo neįgalumo tipo ir darbingumo lygio neįgaliųjų kvalifikacijos trūkumus, persikvalifikavimo galimybes ir reikalingas investicijas į darbo vietos pritaikymą.

Neįgaliųjų situacija darbo rinkoje

Užimtumo tarnyboje 2021-ųjų vasario 1 d. buvo registruoti 19352 darbingo amžiaus neįgalieji. Iš jų 647 nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis, 5990 – 30–40 proc. siekiantis darbingumo lygis, 12715 – 45–55 proc. darbingumo lygis.

Per 2020 metus registruota 15217 darbo ieškančių asmenų su negalia – 51,1 proc. jų sudarė vyrai, 48,9 proc. – moterys. Tarpininkaujant Užimtumo tarnybos specialistams įsidarbino 5778 neįgalieji, 1454 pradėjo veiklą pagal verslo liudijimą. Dar 1438 asmenys pradėjo dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, o 14 suteikta galimybė atkurti dėl negalios prarastus gebėjimus pasinaudojant profesinės reabilitacijos priemone.  

Socialinėse įmonėse 2020 m. dirbo 9156 asmenys su negalia. Šis skaičius sumažėjo, palyginti su 2019-aisiais, kuomet šiose įmonėse buvo įdarbinta 10020 asmenų, tačiau buvo didesnis nei 2018 m., kai įdarbinta 7983 neįgalieji.

Užimtumo tarnyba pernai įregistravo 41 socialinės įmonės paraišką valstybės pagalbai gauti. Iš jų pateiktos 22 paraiškos subsidijai neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, 11 – subsidijai asistento išlaidoms, 6 – subsidijai transporto išlaidoms, 1 – subsidijai neįgalių darbuotojų darbo vietoms ir jų darbo priemonėms pritaikyti, dar 1 – subsidijai, skirtai administravimo išlaidoms gauti. Patvirtinta 40 paraiškų.