You are currently viewing Naujovės įdarbinant trečiųjų šalių piliečius

Naujovės įdarbinant trečiųjų šalių piliečius

Atnaujinta 2019-08-30

Š. m.  rugpjūčio 26 d. Užimtumo tarnyba, Migracijos departamentas ir Valstybinė darbo inspekcija bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu organizavo seminarą darbdaviams, įdarbinimo agentūroms, advokatams, teisininkams bei verslo atstovams apie darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimą Lietuvoje. Renginyje buvo pristatytos trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo ir teisės aktų laikymosi užtikrinimo procedūrų naujovės, įsigaliosiančios 2019 m. rugsėjo 1 d. Seminarą moderavo VU TF  dekanas ir Darbo teisės centro vadovas prof. dr. Tomas Davulis.

Seminaro metu Migracijos departamento Imigracijos skyriaus vedėja Jolita Gestautaitė pristatė užsieniečių iš trečiųjų šalių atvykimo sąlygas į Lietuvos Respubliką, įsidarbinimo  ir nacionalinių vizų bei leidimų laikinai gyventi pagrindus. Šiuo metu daugiausiai dirbti į Lietuvos Respubliką atvyksta specialistai iš kaimyninių valstybių – Ukrainos ir Baltarusijos. Aptarti reikšmingi teisės aktų pakeitimai, susiję su procedūriniais klausimais įsidarbinant. Dalis pakeitimų įsigalioja jau nuo šių metų rugsėjo pirmosios, o kitos naujovės – nuo ateinančių metų liepos pirmosios. J. Gestautaitės teigimu, didelis susidomėjimas renginiu, dalyvių gausa ir užduotų klausimų įvairovė rodo, kad užsieniečių įdarbinimo klausimai,  sklandus ir greitas dokumentų, suteikiančių užsieniečiams teisę dirbti ir gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimas išlieka aktualia tema. Taip pat rodo tokių seminarų reikalingumą ir ateityje, ypač atsižvelgiant į galimybę seminaro metu užsieniečius įdarbinančioms įmonėms ar užsieniečių interesus atstovaujantiems teisininkams koncentruotai ir iš pirmų lūpų pateikti aktualią informaciją, supažindinti su ateityje laukiančiomis naujovėmis, informuoti apie naujas galimybes.

Užimtumo tarnybos trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo koordinatorė Honorata Masalskienė išsamiau aptarė procedūras, kada yra įdarbinami asmenys iš trečiųjų šalių. Pristatymo metu buvo kalbėta apie Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas norint įdabinti asmenis iš trečiųjų šalių, kokiais būdais jie gali įdarbinti užsienietį, ketinanti dirbti  pagal darbo sutartį, atsiųsta laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką arba sezoninį darbuotoją. Kokius dokumentus turės pateikti nuo šių metų rugsėjo 1 d. įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, ir  kur kreiptis norint greitai ir kokybiškai gauti šią paslaugą. nuo 2019 metų birželio 15 d. užsieniečių įdarbinimo procesas tapo dar greitesnis ir efektyvesnis. Kadangi jau nuo vasaros pradžios visus sprendimus dėl užsieniečių  įdarbinimo Lietuvoje priima ir pasirašo Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentų direktoriai, kurių veiklos teritorijoje vykdo veiklą darbdaviai, norintys įdarbinti asmenis iš trečiųjų šalių. Užsieniečių įdarbinimo procesas Užimtumo tarnyboje užtrunka iki 7 darbo dienų, nors įstatymas dėl „Užsieniečių teisinės padėties“ numato ir ilgesnį terminą.

Valstybinės darbo inspekcijos Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus patarėjas Aras Petrevičius, savo pranešime pristatęs užsieniečių darbo kontrolės ypatumus ir užimtumo įstatymo praktinio taikymo aspektus, akcentavo, jog augantis trečiųjų šalių piliečių srautas į Lietuvos darbo rinką yra didelis iššūkis ir Valstybinei darbo inspekcijai, kasdien susiduriančiai su įvairiomis užsieniečių įdarbinimo ir komandiravimo schemomis. VDI tikslas yra užtikrinti darbo įstatymų laikymąsi, todėl mūsų įsitikinimu, sudėtingas užsieniečių įdarbinimo procedūras turi vienodai suprasti tiek suinteresuotos institucijos, tiek patys darbo rinkos dalyviai. Džiugu, kad tokio pobūdžio renginys sulaukė didelio dalyvių, o būtent darbdavių bei advokatų dėmesio ir, tikimės, kad į didelę dalį klausimų dėl užsieniečių darbo buvo atsakyta.

Seminaro „Darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimą Lietuvoje“ pranešimai:

UŽSIENIEČIŲ ATVYKIMAS DIRBTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ: SĄLYGOS, AKTUALIJOS, NAUJOVĖS

UŽIMTUMO TARNYBOS PROCEDŪROS ĮDARBINANT ASMENIS IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ

UŽSIENIEČIŲ DARBO KONTROLĖ. UŽIMTUMO ĮSTATYMO PRAKTINIS TAIKYMAS