You are currently viewing Mokymo teikėjų dėmesiui!

Mokymo teikėjų dėmesiui!

Atnaujinta 2020-03-16

Kovo 16-30 d. dėl Vyriausybės paskelbto karantino šalyje, sustabdytas ugdymo, mokymo ir studijų procesas visose švietimo įstaigose (universitetuose, kolegijose ir mokyklose, taip pat dienos ir užimtumo centruose, darželiuose, neformaliojo švietimo įstaigose).

Užimtumo tarnyba atkreipia profesinio mokymo teikėjų dėmesį, kad atsižvelgiant į esamą situaciją, teisinis reglamentavimas nenumato nuotolinio mokymo:

-pagal Užimtumo įstatymo 37 str. 7 d. mokymo stipendija mokama atsižvelgiant į lankytas valandas,

-pagal Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 19 punktą, Profesinio mokymo teikėjui apmokama už suteiktas profesinio mokymo paslaugas pagal bedarbio ar užimto asmens lankytas dienas,

-pagal Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo 64,67 punktus, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos kompensuojamos už faktiškai lankytas profesinio mokymo dienas

Taigi šiuo laikotarpiu, kol mokiniams, sustabdytas mokymas, stipendija ir kt. išlaidos jiems nebus mokamos, taip pat neapmokamos mokymo paslaugos mokymo teikėjams. Nuotolinis mokymas nėra apmokamas.

Užimtumo tarnyba akcentuoja, kad priklausomai nuo to, kiek galios Vyriausybės sprendimas dėl taikomų veiklų ribojimų, tiek bus sustabdytas profesinis mokymas. Pasikeitus situacijai dėl karantino, gali būti pratęsiamos sutartys, įforminant profesinio mokymo ar pameistrystės mokymo sutarčių ir II skyriaus kuponų keitimus, pratęsiant mokymosi laikotarpį.

Atkreiptinas dėmesys, kad praktinis mokymas gali vykti bendra tvarka, jeigu jis vyksta įmonėje, darbo vietoje, ir darbdavys veiklos nestabdo.

Užimtumo tarnyba taip pat akcentuoja, kad skubos tvarka svarstomas Užimtumo įstatymo pakeitimas, pagal kurį būtų mokama 0,39 MMA dydžio stipendija profesiniame mokyme ar pameistrystėje dalyvaujantiems mokiniams, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu yra sustabdoma bedarbio profesinio mokymo teikėjo veikla.

Apie šiuos priimtus teisės aktų pakeitimus, susijusius su ekstremalia situacija Lietuvoje, informuosime atskirai.