You are currently viewing Kokybiškos paraiškos – greitesnė parama

Kokybiškos paraiškos – greitesnė parama

Atnaujinta 2020-08-21

Užimtumo tarnybos specialistai baigia tikrinti paraiškas, kurias rugpjūčio 10 dieną internetu pateikė ekonominės veiklos rūšį keičiantys žmonės. Įvertinus 93 proc. paraiškų, nutarta net 54 proc. jų finansuoti neteikiant papildomų klausimų pareiškėjams. 28 proc. – prašoma tikslinti. Atmesta 10 proc. paraiškų.

„Gerokai pasikeitusi situacija dėl paraiškų kokybės, palyginti su pirmuoju paraiškų teikimo etapu birželį. Dabar jos parengtos profesionaliau, labiau apgalvotos planuojamos pirkti priemonės. Matome, kad visi atlikome puikiai namų darbus. Įvertinę klientų susidomėjimą šia priemone, iš anksto skelbėme informaciją. O dauguma keičiančių veiklą asmenų jau iki paraiškų teikimo aktyviai domėjosi šia priemone ir gerai pasirengė“, – pabrėžė Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriaus vedėja Lijana Vaitkuvienė.

 Užimtumo tarnyba rinkosi skaidriausią įmanomą būdą teikti paraiškas: Administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Savarankiško užimtumo rėmimo priemonė sulaukė didžiulio susidomėjimo. Antrajame paraiškų teikimo etape gauta 761 paraiška. Aktyviausi buvo savarankiškai dirbantys asmenys iš Vilniaus (341 paraiška), Kauno – 194, Klaipėdos – 89, Šiaulių – 76, Panevėžio – 62.

Dažniausiai pasitaikanti priežastis atmesti paraiškas – neatitikimas kertiniams vertinimo kriterijams. Tai reiškia, kad veikla nekeičiama – patikrinus informacinėje sistemoje fiksuojama, kad asmuo veiklą jau  vykdo, arba pateikęs paraišką žmogus nėra gavęs savarankiškai dirbančio asmens išmokos.

Procesą vertinant pateiktas paraiškas trikdė tai, kad kai kurie teikėjai nenurodė perkamų priemonių parametrų, neišskaidė planuojamų pirkti priemonių; pateikė konkrečius gamintojus, o to negalima daryti pagal viešųjų pirkimų taisykles, neaprašė, kaip perkamos priemonės bus naudojamos būsimoje veikloje, nepateikė papildomų dokumentų (licencijų, leidimų, dokumentų, patvirtinančių teisę į nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jei jis būtinas darbo vietai įsteigti, kopijų).

Savarankiškai dirbančių asmenų prašomos įsigyti darbo priemonės privalo būti susijusios su steigiamos sau darbo vietos darbo funkcijomis. Šįkart planuojamos veiklos labai įvairios, daugiausiai susijusios su transportu, prekyba ir kompiuterių programavimu. Yra kūrybingų žmonių, norinčių užsiimti, pavyzdžiui vertimais iš /į anglų / japonų kalbas, gaminti keraminius buities ir puošybos gaminius, todėl ketina įsigyti elektrinę keramikos degimo ir dujinę keraminę krosnį.

Keičiant veiklą galima pirkti priemones, paslaugas, darbus, kurie yra tiesiogiai susiję su planuojama veikla. Nefinansuojamos apyvartinės prekės, žaliavos, gyvūnai, paukščiai, pašto / kurjerių išlaidos, kelionės, nuoma, draudimo išlaidos, įvairūs statiniai.

Pandemijos sukeltas neigiamas poveikis  darbo rinkai paskatino ieškoti alternatyvių veiklų. Daugiau nei 2000 savarankiškai dirbančių asmenų pasinaudojo viena iš valstybės suteiktų paramų.

Keičiantieji ekonominę veiklą galėjo pretenduoti į 6980,5 eurų išmoką. Tokią sumą daugelis ir nurodė pateiktose paraiškose. Paraiškas galėjo teikti savarankiškai dirbantys asmenys, gavę Užimtumo įstatymo 5(1) straipsnyje nurodytą išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui bei keičiantys vykdomos ekonominės veiklos rūšį.

Iki penktadienio ketinama įvertinti visas antrajame etape pateiktas paraiškas.