You are currently viewing Kitą savaitę galima teikti savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas

Kitą savaitę galima teikti savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas

Atnaujinta 2020-07-28

Antroji savarankiško užimtumo priemonės paraiškų atranka prasidės kitą savaitę, Užimtumo tarnyboje paraiškos bus priimamos nuo rugpjūčio 3 d.

Paskelbus konkursą, Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose numatyta organizuoti konsultacijas paraiškų rengimo klausimais.

Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, turintys bedarbio statusą, kurie:

1. Kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė.

2. Pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.:

– darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

– darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

– darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

– jaunimas iki 29 metų;

– vyresni kaip 45+.

Daugiau informacijos rasite čia.