You are currently viewing Kas keisis savarankiškai dirbantiems asmenims nuo sausio 1 d.?

Kas keisis savarankiškai dirbantiems asmenims nuo sausio 1 d.?

Atnaujinta 2020-12-29

Kas keičiasi? 

 • Išmokas galės gauti asmenys, įtraukti į apribotų veiklų sąrašą ir atitinkantys kitus, anksčiau galiojusius kriterijus (apribotų veiklų sąrašą Užimtumo tarnybai pateikia Valstybinė mokesčių inspekcija).
 • Išmoka bus mokama pasibaigus karantinui dar 1 mėnesį (buvo 2 mėnesius). 

Kam išmoka priklausys 2021 metais? 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. savarankiškai dirbantys asmenys pretenduoti į 257 eurų dydžio išmoką galės, jeigu atitiks šias sąlygas: 

 •  Veikla registruota bent 3 mėn. iki lokalaus ar visuotinio karantino paskelbimo. 
 •  Dėl ūkinės veiklos ribojimų asmuo įtrauktas į veiklų, apribotų dėl COVID-19, sąrašą. 
 •  Gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija MMA. 
 •  Jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas. 

Kur kreiptis dėl išmokos skyrimo? 

Teikti prašymus gali tik Užimtumo tarnyboje registruoti savarankiškai dirbantys asmenys, todėl jeigu dar nesate užsiregistravęs, siūlome pasinaudoti Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje prieinama elektronine paslauga Registracija Užimtumo tarnyboje: https://bit.ly/38fOE3U

Naujai registruoti ir iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje užsiregistravę savarankiškai dirbantieji dėl prašymų pateikimo turi kreiptis į jiems priskirtus konsultantus, kurie suteiks visą reikiamą informaciją.  

Kur galiu rasti prašymo formą?

Prašymo forma bus pateikta registruojantis Užimtumo tarnyboje per „Elektroninius valdžios vartus“, o registruotiems klientams formą atsiųs aptarnaujantis specialistas.

Registruoti klientai užpildytus prašymus savo konsultantams pateikti gali:

 •  iš savo darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant užpildytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas; 
 •  paštu, siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas. 
 •  per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. 

SVARBU: prašymą pateikus el. paštu, karantinui pasibaigus, per 30 kalendorinių dienų savarankiškais dirbantys asmenys turi pateikti Prašymo originalą Užimtumo tarnybos skyriui, vykdančiam klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame jie yra registruoti, išskyrus atvejį, kai pateikiamas elektroniniu parašu ir per „Elektroninius valdžios vartus“ pasirašytas prašymas. 

Kas bus su mano išmoka, jei aš prašymą pateikiau nuo karantino pradžios? 

Ji bus mokama iki 2020 m. gruodžio 31 d., jeigu asmuo atitinka tris sąlygas: 

 • veikla yra registruota bent 3 mėnesius iki karantino paskelbimo; 
 • gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija MMA;
 • jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas. 

Jei savarankiškai dirbančio asmens ūkinė veikla bus ribojama ir jis pateks į apribotų veiklų sąrašą – iki metų pabaigos išmoką gaunančiam savarankiškai dirbančiam asmeniui išmokos mokėjimas bus tęsiamas. Ekstremaliajai situacijai ar karantinui pasibaigus, išmoka dirbantiems savarankiškai dar bus mokama vieną mėnesį, o vėliau jos mokėjimas nutraukiamas. 

Kas bus, jeigu gaunu SDA išmoką, bet į sąrašą nepatenku? 

Jei asmuo į apribotų veiklų sąrašą nepateks, išmoka bus nutraukta nuo 2021 m. sausio 1 d. 

Jei pateiksiu prašymą iki sausio 1 d., ar išmoka man bus skirta sena tvarka? 

Prašymai, dėl kurių nebuvo priimti sprendimai dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui paskyrimo iki 2021 sausio 1 d., baigiami nagrinėti, ir išmoka skiriama pagal sąlygas, galiojančias nuo 2021 m. sausio 1 d. (bus tikrinama, ar asmuo yra apribotų veiklų sąraše, jeigu nėra – išmoka nebus skiriama).

Išmokos mokėjimo tvarka 

 • Savarankiškai dirbančiam asmeniui išmoka bus mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį ir sieks 257 eurus, kaip ir pirmojo karantino metu. 
 • Jeigu ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas.
 • Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo to, kiek savarankiškų veiklų vykdo. 
 • Išmoka pasinaudoti gali ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti savarankiškai dirbantys asmenys: pensininkai, neįgalieji ir pirmą kartą pradėję veiklą. 
 • Ši išmoka nebus įtraukta į draudžiamąsias pajamas ir neturės įtakos jokioms kitoms išmokoms bei galės būti gaunama kartu su kitomis socialinio draudimo išmokomos – ligos, motinystės, vaiko priežiūros, nedarbo išmokomis ar pensija. 
 • Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Užimtumo tarnyba, o išmoką moka „Sodra“. Išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį, nuo 17 einamojo mėnesio dienos iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

Kada nutraukiama išmoka? 

– praėjus vienam mėnesiui po ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo, kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai;  

– asmuo išbraukiamas iš veiklų, apribotų dėl COVID-19, sąrašo;  

– asmuo nebeatitinka bent vienos iš sąlygų išmokai gauti. 

Kur reikia kreiptis, kad būčiau įtrauktas į apribotų veiklų sąrašą? 

Kreiptis papildomai Jums nereikia. Apribotų veiklų sąrašą bendru sutarimu sudarys Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Ar būsiu informuotas, kad esu įtrauktas į sąrašą ? 

Atskirai informuotas nebūsite.