You are currently viewing Kada vyks paramos darbo vietoms steigti atrankos?

Kada vyks paramos darbo vietoms steigti atrankos?

Atnaujinta 2020-11-23

Informuojame, kad Užimtumo tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-454 „Dėl paramos darbo vietoms steigti atrankų grafiko 2021 metams patvirtinimo“ numatytas ateinančių metų paramos darbo vietoms steigti priemonių atrankų grafikas.

„Šios priemonės nukreiptos į opių šalies socialinių ir ekonominių problemų sprendimą – regioninės ir socialinės atskirties mažinimą. Jomis skatinamos investicijos ir užimtumas ten, kur trūksta darbo vietų ir tos paramos reikia labiausiai. Valstybės teikiama pagalba vietos gyventojams padeda išlikti mažuose miesteliuose, kaimuose, o ne migruoti į didesnius miestus“, – sako Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėja Indrė Sevostjanova.

Savarankiško užimtumo rėmimo priemone aktyviai naudojasi tiek jauni, tiek vyresni nei 45 m. amžiaus asmenys. Ji skirta tiems, kurie nori pradėti savo verslą, tačiau be valstybės paramos tai padaryti būtų sudėtinga.

Darbo vietų steigimo subsidijavimo priemone siekiama į darbo rinką integruoti asmenis su negalia, mažinti jų socialinę atskirtį. Tuo metu vietinių užimtumo iniciatyvų projektai padeda sutelkti vietos bendruomenių ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų savivaldybių gyventojų užimtumą kuriant naujas darbo vietas.

2020 m Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentams savarankiško užimtumo rėmimo priemonės atrankai buvo pateiktos 1032 paraiškos, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo – 184, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų – 252.