You are currently viewing Ką turi žinoti darbo ieškantys lietuviai, grįžtantys iš Jungtinės Karalystės

Ką turi žinoti darbo ieškantys lietuviai, grįžtantys iš Jungtinės Karalystės

Atnaujinta 2019-03-25

Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje gyvenantys lietuviai susiduria su iššūkiais – ketinantiems grįžti į Lietuvą kyla įvairių gyvenimo ir darbo klausimų. Besidominčius situacija darbo rinkoje Užimtumo tarnyba konsultuoja apie įsidarbinimo galimybes, persikvalifikavimą, padeda įgyti profesiją, ugdyti praktinius įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje dalyvaujant pameistrystėje ar stažuotėje. Tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, neformalaus mokymo kursuose ar kitu neformaliu ar savišvietos būdu įgiję tam tikrų praktinių gebėjimų, gali pasinaudoti kompetencijų pripažinimo paslauga ir gauti profesinio mokymo diplomą ar kompetenciją įrodantį pažymėjimą.

Norintys užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, tai gali padaryti bet kuriuo metu internetu www.uzt.lt, pasirinkdami jiems patogiausią apsilankymo laiką. Atvykę į Užimtumo tarnybą, turi pateikti šiuos dokumentus: galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą) ir išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Jei kvalifikacija įgyta Jungtinėje Karalystėje, reikalingi dokumentų vertimai į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu). Jungtinėje Karalystėje įgyto vidurinio ir aukštojo išsilavinimo akademinį pripažinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (www.skvc), užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio vertinimą – Lietuvos mokslo taryba (www.lmt.lt).

Grįžtantiems į Lietuvą patariama parsivežti šiuos dokumentus:

  • U1 dokumentas – nedarbo draudimo stažui sumuoti 

Jei dirbote Jungtinėje Karalystėje, iš institucijos „HM Revenue & Customs“ reikia gauti U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius. Grįžus šį dokumentą reikia pristatyti „Sodrai“, kad būtų suvesti duomenys apie darbinę veiklą. Į šiuos laikotarpius bus atsižvelgiama skiriant nedarbo socialinio draudimo išmoką Lietuvoje. Jeigu U1 dokumento nėra, dėl tarpininkavimo jį gaunant galima kreiptis į „Sodros“ teritorinį skyrių. Pateikus reikiamus dokumentus (P45, P60, algalapių kopijas), bus suformuotas ir išsiųstas paklausimas institucijai „HM Revenue & Customs“. Kitas būdas užsisakyti šį dokumentą – savarankiškai užpildyti prašymą Jungtinės Karalystės kompetentingos įstaigos tinklapyje www.gov.uk.

  • U2 dokumentas – nedarbo socialinio draudimo išmokai išsaugoti 

Jungtinėje Karalystėje gaunamą bedarbio išmoką galite eksportuoti į Lietuvą. Pasibaigus darbo sutarčiai arba ją nutraukus, reikia kreiptis į Jungtinės Karalystės užimtumo tarnybą „Jobcentre Plus“ dėl U2 dokumento išdavimo. Nedarbo socialinio draudimo išmoką gaunantis asmuo gali laikinai (iki 3 mėn., išimtinais atvejais – iki 6 mėn.) ieškoti darbo kitoje valstybėje narėje, išsaugodamas šią išmoką. Pagrindinės sąlygos: 1) turite būti įgiję teisę gauti nedarbo draudimo išmoką pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus; 2) turite būti registruoti įstaigoje „Jobcentre Plus“ bent 4 savaites (jei ši įstaiga termino nesutrumpintų); 3) pasiėmę iš šios įstaigos U2 dokumentą, turite per nurodytą terminą (paprastai 1 savaitę) registruotis Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje Lietuvoje. Nedarbo išmoka bus mokama tokio dydžio, kokią paskyrė Jungtinės Karalystės įstaiga, ir ne ilgiau kaip iki dokumente nurodytos datos.

  • P45, P60 formos, išduodamos darbdavio, pažyma, patvirtinanti asmens socialinio draudimo įmokų mokėjimą (užsakoma užpildant klausimyną CA 3916 ir pateikiant jį HM Revenue and Customs)

Šiuose dokumentuose nurodoma, kokias įmokas mokėjote Jungtinėje Karalystėje. Dokumentus turite pateikti „Sodrai“ dėl privalomojo socialinio draudimo (PSD) įmokų perskaičiavimo. Išsamią informaciją apie PSD dirbantiems užsienyje rasite „Sodros“ svetainėje.

  • S2 arba E 112 formos pažyma – sveikatos priežiūros paslaugoms gauti   

Ši pažyma reikalinga, jei norite atvykti gydytis į Lietuvą – gavus planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, už jas sumokėtų kompetentinga Jungtinės Karalystės institucija. Šią pažymą išduoda Jungtinės Karalystės valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Jei esate apdraustas Jungtinėje Karalystėje ir planuojate svečiuotis Lietuvoje, išvykstant reikia pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelę, kurią išduoda valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Ši kortelė pravers, jei Lietuvoje prireiktų būtinosios medicinos pagalbos.

Primename, kad sugrįžus į Lietuvą, pirmiausia reikia deklaruoti savo gyvenamąją vietą – tą padaryti galima prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų portalo www.epaslaugos.lt arba nuvykus į savivaldybę ar seniūniją, kurioje gyvenama.

Jei sugrįžę iš Jungtinės Karalystės kurį laiką nedirbate, privaloma sumokėti nustatytas privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Prieš registruojantis pasirinktoje gydymo įstaigoje, reikia įsitikinti, kad pasirinkta gydymo įstaiga yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

Jei planuojate grįžti iš Jungtinės Karalystės ir domitės Užimtumo tarnybos paslaugomis, kviečiame susisiekti su Informacijos centro specialistais telefonu +370 5 250 0883.

Sugrįžus į Lietuvą, galite skambinti trumpuoju numeriu 1883 arba atvykti konsultacijai į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių.

Informacija trumpuoju numeriu 1883 teikiama kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 17 val. (penktadieniais – iki 15.45 val.). Prieššventinėmis dienomis konsultacijos teikiamos viena valanda trumpiau. Skambučiai yra mokami pagal ryšio operatorių nustatytus pokalbio minutės ir sujungimo tarifus.