You are currently viewing Jūsų balsas gali pakeisti gyvenimus

Jūsų balsas gali pakeisti gyvenimus

Atnaujinta 2020-11-11

„Kurk Lietuvai“ įgyvendina projektą, kuriuo siekiama paskatinti asmenų su negalia užimtumą šalies darbo rinkoje, didinant valstybės numatytų priemonių ir paslaugų prieinamumą.   

Pirmiausia reikia išsiaiškinti asmenų su negalia ir jų šeimų poreikius jiems numatytų paslaugų bei priemonių atžvilgiu, taip pat – informacijos apie galimos pagalbos prieinamumą. Todėl buvo sukurta anoniminė apklausa, kad visi suinteresuoti asmenys galėtų pateikti savo nuomonę. Jūsų dalyvavimas viešojoje konsultacijoje prisidės prie asmenų su negalia, jų šeimų ir visos visuomenės bendros gerovės didinimo.   

 Nuoroda į apklausą rasite čia: https://bit.ly/2UgYImU