You are currently viewing Jungtinės Karalystės piliečių įdarbinimas Lietuvoje

Jungtinės Karalystės piliečių įdarbinimas Lietuvoje

Atnaujinta 2020-12-31

Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, kitaip – „Brexit“, procesas, prasidėjęs 2016 m. birželio 23 d. Jungtinės Karalystės referendumu dėl išstojimo iš Europos Sąjungos, tęsėsi iki pat 2020 m. sausio 31 d., t. y., paskutinės Jungtinės Karalystės narystės Europos Sąjungoje dienos. Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos valstybėms narėms pavyko susitarti dėl Išstojimo sutarties, kurioje nurodytos sąlygos apsaugo iki „Brexit“ įgytas piliečių teises. Pagal šią sutartį iki 2020 m. gruodžio 31 d. numatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu iš esmės taikoma visa Europos Sąjungos teisė, kuri galiojo Europos Sąjungoje iki Jungtinės Karalystės išstojimo.  

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinės Karalystės piliečių, gyvenančių ir dirbančių Lietuvoje, padėtis nesikeitė, jie galėjo toliau dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla Lietuvoje. 

Jungtinės Karalystės piliečiai, kurie 2020 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje dirbs pagal darbo sutartį, galės tęsti savo darbinę veiklą Lietuvoje ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, t. y., po  2020 m. gruodžio 31 d. 

Atkreipiame dėmesį, kad pagal 2020 m. sausio 31 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) pakeitimus, Jungtinės Karalystės piliečiams suteikta teisė dirbti Lietuvos Respublikoje, nereikalaujant įsigyti leidimą dirbti. Ši nuostata dėl įsidarbinimo Lietuvoje bus taikoma ir tiems Jungtinės Karalystės piliečiams, kurie atvyks dirbti į Lietuvą ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, t. y., po 2020 m. gruodžio 31 d. Vadovaujantis Įstatymo 58 straipsnio 13 punkto nuostatomis, visi Jungtinės Karalystės piliečiai yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje, todėl dėl jų įdarbinimo darbdaviams į Užimtumo tarnybą kreiptis nereikia. 

Informaciją dėl apsigyvenimo teisės Lietuvos Respublikoje Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, galima rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto tinklapyje