You are currently viewing Įvyko pirmasis Užimtumo tarybos prie Užimtumo tarnybos posėdis

Įvyko pirmasis Užimtumo tarybos prie Užimtumo tarnybos posėdis

Atnaujinta 2020-02-19

Šiandien, vasario 19 d., įvyko pirmasis šių metų Užimtumo tarybos prie Užimtumo tarnybos posėdis, kuriam pirmininkavo Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė. Jo metu pristatyti 2020 m. veiklos ir strateginiai rodikliai, kurių įgyvendinimui pritarė valstybės institucijų ir darbdavių  atstovai.

Tarybos narius su pameistrystės įgyvendinimo praktika ir naujovėmis supažindino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Zabietienė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas Linas Kadys ir Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Mėlinienė.

Kitas Užimtumo tarybos posėdis bus rengiamas šių metų kovo mėnesį. Jo metu numatoma pakviesti Valstybės kontrolės atstovą pristatyti Valstybės kontrolės parengtą ataskaitą  „Ar socialinė parama užtikrina skurdžiai gyvenančių asmenų minimalius vartojimo poreikius ir skatina įsitraukti į darbo rinką?“ ir rekomendacijas dėl ilgalaikio nedarbo, planuojama supažindinti su šiuo metu vykstančiais ir planuojamais Europos Sąjungos lėšomis finansuojamais projektais, pristatyti Užimtumo tarnybos direktorės per ketverių metų kadenciją nuveiktus darbus ir rezultatus bei veiklos gaires.

Užimtumo taryba – tai iš šešių valstybės institucijų ir šešių darbdavių atstovų sudaryta institucija, kurios veiklos tikslas – svarstyti ir teikti pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Užimtumo tarnybai dėl Užimtumo tarnybos veiklos organizavimo tobulinimo, atskaitomybės visuomenei bei priemonių, skirtų užimtumo didinimui, įgyvendinimo.