You are currently viewing Išmokos už birželį – jau išmokėtos

Išmokos už birželį – jau išmokėtos

Atnaujinta 2020-08-07

Visiems Užimtumo tarnyboje bedarbiais registruotiems asmenims, birželio mėnesį teisingai pateikusiems prašymus darbo paieškos išmokai gauti, šiandien jos buvo išmokėtos. Užimtumo tarnybos duomenimis, tokių asmenų yra 82 542. Iš viso į sąskaitas pervesta beveik 3,4 mln. eurų. Už birželį prašymus darbo paieškos išmokai gauti iš viso yra pateikę 86 145 darbo neturintys žmonės. Tačiau kai kuriems išmokos dėl neatitikimo  įstatymo nuostatoms, nebuvo skirtos, nes asmeniui nesuteiktas bedarbio statusas arba asmuo kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos į Užimtumo tarnybą ir sprendimo dėl šios išmokos skyrimo metu dalyvauja aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse.

„Šią savaitę 98 proc. išmokos gavėjų pervestos paramos lėšos. Sklandų mokėjimą riboja kai kurių asmenų prašymuose nurodyti nepilni ir neteisingi asmens duomenys, neteisingos banko sąskaitos“, – paaiškino Užimtumo tarnybos departamento direktorė Giedrė Vitė. Pasak jos, operatyviai formuoti mokėjimus trukdo ir tai, kad nemažai žmonių prašymus pateikė paskutinėmis birželio dienomis. Tai turėjo įtakos išmokos mokėjimo persikėlimui į liepos mėnesį, nes būtina gauti duomenis iš kitų registrų.

Bankai Užimtumo tarnybai grąžino net du tūkstančius mokėjimų už birželį. Taip nutiko dėl pareiškėjų neteisingai nurodytų sąskaitų. Todėl dabar klientų aptarnavimo skyrių specialistams tenka ieškoti šių asmenų, taisyti sąskaitas ir pakartotinai vykdyti mokėjimus.

Darbo paieškos išmoka pradedama mokėti nuo 17 einamojo mėnesio dienos. Ji mokama iki mėnesio pabaigos. Už liepos mėnesį išmokos bus mokamos nuo rugpjūčio 17-osios iki 31 dienos.

Darbo paieškos išmokos dydis už birželio mėnesį proporcingai mažinamas priklausomai nuo prašymo pateikimo dienos. Kai mokėjimo terminas trumpesnis negu kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos darbo paieškos išmokos dydis proporcingai mažėja.  Kadangi teisinė galimybė teikti pašymus atsirado tik nuo birželio 12 dienos, todėl asmenys neturėtų tikėtis sąskaitose išvysti pilnos 200 eurų ar 42 eurų sumos.

Užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims, turintiems bedarbio statusą, priklauso laikina darbo paieškos išmoka (42 eurai), jei žmogus turi teisę gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką, arba 200 eurų neturintiems teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos ar jos mokėjimo laikotarpis asmens kreipimosi į Tarnybą metu yra pasibaigęs.

Ši papildoma parama yra bendro priemonių paketo, skirto sušvelninti COVID-19 ir karantino pasekmes, dalis. Konkrečiai šia išmoka bus užtikrinamos bent minimalios pajamos tiems, kurie prarado darbą, o naujo susirasti greitai nepavyksta. Darbo paieškos išmoka bus mokama 6 mėnesius, bet ne ilgiau nei iki 2020 metų pabaigos.

Už birželį ir liepą prašymus iš viso pateikė 174 242asmenys, iš jų –  63 proc. bus mokama 200 eurų ir 37 proc. – 42 eurai. Užimtumo tarnybos duomenimis, rugpjūčio 1 d. darbo ieškojo 220 953 asmenys. Nuo birželio kreipėsi 60 590 nauji klientai.