You are currently viewing Išmokos – tik į asmenines sąskaitas

Išmokos – tik į asmenines sąskaitas

Atnaujinta 2020-09-29

Dėkingų klientų atsiliepimai Užimtumo tarnybos darbuotojus skatina dar labiau stengtis, o pagrįsta kritika – ieškoti naujų problemų sprendimo būdų. Tačiau pasitaiko atvejų, kuomet klientai savaip interpretuoja, atrodytų, aiškiai surašytas ir patvirtintas tvarkas. Kai kurie savo tiesą bando įrodyti pasitelkdami kitas institucijas.

Administracinių ginčų komisija išnagrinėjo dviejų nusiskundimų turinčių Užimtumo tarnybos klientų skundus. Komisija nutarė, kad jie nepagrįsti. Abu nutarimai jau įsiteisėjo.  

Bylos savo esme beveik nesiskiria – jomis buvo siekiama išsiaiškinti, ar pagrįstai valstybės paramos lėšos yra pervedamos tik į asmeninę kliento banko sąskaitą. Vienu atveju darbo paieškos išmoką norėta gauti grynaisiais pinigais, kitu – paramą savarankiškai dirbančiam asmeniui prašyta pervesti į giminaičio sąskaitą. 

„Užimtumo tarnyba vadovaujasi teisiniu reglamentavimu, kuris šiuo atveju yra labai aiškus. Čia nelieka erdvės subjektyviam vertinimui. Tai, kad asmens netenkina išmokų mokėjimo nuostatuose aiškiai apibrėžtos taisyklės, nereiškia, kad Užimtumo tarnyba netenkindama tokių asmenų prašymų, atlieka neteisėtus veiksmus“, – sako Užimtumo tarnybos Teisės skyriaus vedėjo pareigas laikinai einanti Inga Sutulaitė-Pryšmantė. 

Išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodoma, kad tiek darbo paieškos, tiek savarankiškai dirbančio asmens išmokos yra pervedamos į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvoje registruotose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose. Parama taip pat gali būti išmokama į asmeninę sąskaitą užsienio valstybėje.

Primename, kad vis dar galima kreiptis dėl darbo paieškos išmokos. Asmenims, kurie atitinka bedarbio statusui gauti keliamus kriterijus, darbo paieškos išmoka skiriama nuo prašymo pateikimo Užimtumo tarnybai dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki šių metų pabaigos. Jos dydis – 200 arba 42 Eur. Kreipimosi dėl kitos – savarankiškai dirbančiojo – išmokos terminas jau baigėsi.