You are currently viewing Išmokos ir subsidijos jau pasiekė nedirbančius dėl karantino

Išmokos ir subsidijos jau pasiekė nedirbančius dėl karantino

Atnaujinta 2020-04-30

Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu darbdaviai dėl subsidijų prastovose esantiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantys asmenys dėl fiksuotos 257 išmokos į Užimtumo tarnybą gali kreiptis nuo balandžio 5 d.

Iki balandžio 29 d. į Užimtumo tarnybą dėl išmokos kreipėsi 66322 savarankiškai dirbantys asmenys, iš jų – 54875 išmokas už kovo mėnesį jau turėjo gauti į savo sąskaitas. „Sodra“ išmokėjo 7,279 mln. Eur savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie turi teisę gauti fiksuoto dydžio išmokas.

Iš visų savarankiškai dirbančių asmenų pateiktų prašymų išmokai gauti kas trečias vykdė kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veiklas, 14 proc. – įvairias prekybos veiklas.

Į Užimtumo tarnybą  dėl subsidijos kreipėsi 14714 darbdavių  už 95052 į prastovas išleistų darbuotojų. Balandžio 29 d. duomenimis, subsidijas darbo užmokesčiui  gavo  12312  darbdavių dėl 80635  darbuotojų prastovose. Šiuo metu bendra išmokėta suma beveik 13,3 mln. Eur.

Subsidijos bus išmokėtos visiems darbdaviams, korektiškai pateikusiems dokumentus bei atitinkantiems įstatymo sąlygas.

Įmonių, kurioms išmokėtos subsidijos, sąrašas

Daugiausiai gauta prašymų dėl subsidijų iš įmonių, užsiimančių didmenine ir mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimu, apdirbamąja gamyba, žmonių sveikatos priežiūra ir socialiniu darbu bei transportu ir saugojimu. 

Darbdaviai pirmą kartą prašymus subsidijai už kovo mėnesį gali pateikti iki pat balandžio mėnesio pabaigos, atitinkamai už prastovas, kurios prasidėjo balandžio mėnesį –  iki gegužės mėnesio pabaigos. Prašymus kitais mėnesiais darbdaviai turės pateikti už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos imtinai.

Užimtumo tarnyba atkreipia darbdavių dėmesį, kad teikdami prašymus subsidijai gauti užpildytų visus reikalingus dokumentus – Pasiūlymą, Prašymą ir Įsakymą ir juos pasirašytų elektroniniu parašu. Teikdami Įsakymą, darbdaviai turi nurodyti paskelbtos prastovos teisinį pagrindą (teisės aktas, kuo vadovaujantis skelbiama prastova), ir išvardinti darbuotojus, kuriems paskelbtos prastovos. Prašymo formoje darbdaviams reikia nurodyti pasirenkamos subsidijos darbo užmokesčiui dydį (proc.).

Tikrinant darbdavių pateiktus duomenis vadovaujamasi duomenimis, gautais iš kitų kompetentingų institucijų, todėl pastebėjus netikslumus ar neteisingai nurodytus duomenis, Užimtumo tarnybos specialistai prašo darbdavių patikslinti. Jei nustatoma, kad informacija pateikta klaidinga, subsidija neskiriama.

Užimtumo tarnyba prašo darbdavių visus reikalingus dokumentus siųsti vienu pasirinktu kanalu ir palaukti, kol Užimtumo tarnybos darbuotojai patys susisieks, jeigu juos reikės patikslinti.

Užimtumo tarnyba dar kartą primena, kad darbo užmokesčio darbuotojams išmokėjimą už kovo mėnesį įrodančius dokumentus darbdaviai turės pateikti tik gegužės mėnesį, teikdami prašymus už balandžio mėnesio prastovą.

SVARBU. Darbdaviai pirmąjį mėnesį teikdami dokumentus Užimtumo tarnybai dėl subsidijos gavimo už prastovų laikotarpį turi pateikti tik šiuos dokumentus:

  • Pasiūlymą dėl subsidijos darbo užmokesčiui;
  • Prašymą išmokėti subsidiją;
  • Dokumento (-ų), patvirtinančio (-ių) paskelbtą prastovą (įsakymo, nutarimo ar kt.), kopiją (-jas).

Vėlesniais mėnesiais teikiami šie dokumentai:

  • Prašymas išmokėti subsidiją
  • Pagrindžiantys dokumentai  apie išmokėtą darbo užmokestį iš gautų subsidijos lėšų.
  • Dokumento (-ų), patvirtinančio (-ių) paskelbtą prastovą (įsakymo, nutarimo ar kt.), kopiją (-jas).