You are currently viewing Institucijos kartu su socialiniais partneriais bendromis veiklomis mažins nedarbą Kelmės rajone

Institucijos kartu su socialiniais partneriais bendromis veiklomis mažins nedarbą Kelmės rajone

Atnaujinta 2019-07-01

Praėjusią savaitę bendra iniciatyva Užimtumo tarnyba ir Kelmės rajono savivaldybė pakvietė seniūnus, socialinius darbuotojus, rajono verslininkų atstovus aptarti rajono užimtumo situaciją ir priimti sprendimus, padedančius didinti nedirbančių asmenų integraciją į darbo rinką. Kelmės kultūros centre vykusiame renginyje dalyvavo savivaldybės vadovai, seniūnai, rajono verslininkų atstovai, socialiniai darbuotojai, Užimtumo tarnybos vadovai ir atsakingi darbuotojai.

Susitikimo metu Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė pristatė Užimtumo tarnybos veiklos kryptis ir pokyčius įgyvendinant užimtumo politiką Lietuvoje. „Registruoto nedarbo situacija yra ypatingai jautrus klausimas Kelmės rajono savivaldybėje ir reikalauja visų institucijų ir socialinių partnerių glaudaus bendradarbiavimo spręsti šią situaciją. Koordinuotas, nuoseklus ir bendras darbas yra reikalingas siekiant įtraukti kuo daugiau gyventojų į užimtumą“ – sakė L. Valalytė.

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius R. Šukys, komentuodamas situaciją darbo rinkoje, darbingo amžiaus asmenų skaičiaus pokyčius 2017–2019 m. ir vykdytus projektus su jaunimu Šiaulių regione, atkreipė dėmesį, jog Kelmės rajone veikia mažai ūkio subjektų, vyrauja smulkusis verslas, sudarantis 82,6 proc. visų rajone veikiančių įmonių.

„Stambių pramonės sektoriaus įmonių, kurios kurtų darbo vietas, rajone nėra. Darbo paklausoje vyrauja darbininkų profesijos – darbdaviai laisvas darbo vietas registruoja daugiausia krovikams, statybininkams, parduotuvių pardavėjams, judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriams, nekvalifikuotiems apdirbimo pramonės darbininkams, specialistų poreikis yra nedidelis – didžiausios įsidarbinimo galimybės yra reklamos ir rinkodaros specialistams. Užimtumo tarnybos atliktoje darbdavių apklausoje Kelmės darbdaviai nurodė, jog 2019-2020 metais planuoja sukurti 200 naujų darbo vietų, daugiausiai – apdirbamojoje gamyboje“, – sakė R. Šukys.

Užimtumo tarnyba su socialiniais partneriais Trišalėje taryboje analizavo visų šalies savivaldybių užimtumo situacijas ir pateikė rekomendacijas bei siūlymus, kurių įgyvendinimas sudarytų galimybes sunkiai besiintegruojantiems į darbo rinką asmenims sugrįžti greičiau. Dėl susiekimo, mobilumo ir nekvalifikuotų darbo pasiūlymų Kelmės savivaldybėje daugiausiai su problemomis susiduria vyresnio amžiaus, ilgalaikiai bedarbiai ir neįgalieji. Inicijuojamos pavėžėjimo paslaugos, darbo vietos kvalifikuotiems darbuotojams nutolusiose seniūnijose, bandomosios praktikos darbo vietose, palydėjimo paslaugos sudarytų prielaidas minėtiems asmenims palankesnes sąlygas įsilieti į darbo rinką.

Susitikimo metu Užimtumo tarnybos atstovė Daiva Čiegienė pristatė konkretų veiksmų planą, kuris siūlomas socialiniams partneriams įgyvendinti, siekiant didinti užimtumą Kelmės rajono savivaldybėje ir dėl, kurio įgyvendinimo susitikimo metu ir buvo sutarta.

Šiaulių regione esantis Kelmės rajonas vienas iš keleto Lietuvos regionų, kuriame fiksuojamas gana didelis registruotas nedarbas. Šių metų pradžioje Kelmėje gyveno 15,4 tūkst. darbingo amžiaus asmenų, o, panašiame Šilalės rajone – 13,9 tūkst. Per dvejus metus abiejose savivaldybėse jų sumažėjo 7 proc. (Kelmėje – 1121, Šilalėje – 982 gyventojais), tačiau Kelmėje yra dvigubai daugiau darbo neturinčiųjų žmonių, dvigubai didesnis registruotas nedarbas ir ilgalaikių bedarbių skaičius nei Šilalėje.

Diskusijoje apie darbo rinkos situaciją dalyvavo meras Vaclovas Andrulis, savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas, Liolių socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Neringa Bagdonavičienė, tarybos narė Regina Musneckienė, savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laima Tyliutė, Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius Raimundas Šukys, patarėja Daiva Čiegienė ir Kelmės skyriaus vedėja Sandra Svetkovskienė ir kt. Rajono verslininkų požiūrį į užimtumo problemas, bendradarbiavimą tarp Užimtumo tarnybos ir vietos verslininkų išsakė Kelmės verslininkų asociacijos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius.

Pranešimas „Užimtumo tarnybos veiklos kryptys, pokyčiai įgyvendinant užimtumo politiką Lietuvoje“.