You are currently viewing „Gerumo žvaigždė“ pirmą kartą įteikta atvejo vadybininkei

„Gerumo žvaigždė“ pirmą kartą įteikta atvejo vadybininkei

Atnaujinta 2020-01-24

Šiandien, sausio 24 d., Užimtumo tarnybos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus miesto skyriaus atvejo vadybininkė Renata Petrėnaitė apdovanota garbės ženklu „Gerumo žvaigždė“. Pirmą kartą aukščiausias ministerijos apdovanojimas įteiktas Užimtumo tarnybos darbuotojai, dirbančiai su  klientais. Jį  įteikęs Socialinės apsaugos ir darbo  ministras Linas Kukuraitis dėkojo R. Petrėnaitei už žymų indėlį ir paramą  socialinės apsaugos ir darbo sričiai, už nuopelnus didinant negalią turinčių asmenų užimtumą taikant atvejo vadybą.

R. Petrėnaitė – viena pirmųjų atvejo vadybininkių Užimtumo tarnyboje, nuo 2018 metų pradėjusi taikyti individualias konsultacijas pagal kliento poreikius, motyvaciją ir gebėjimus.

„Esu maloniai nustebinta. Man malonu būti įvertintai už savo darbą. Grįžtamasis ryšys man yra labai svarbus. Visada sau ir kitiems kartoju, kad gyvenimas yra įdomus ir čia yra ką veikti. Dėkoju už gyvenimą, už situacijas, kurios mane augina kaip žmogų, kaip profesionalą. Gyvenime, darbe man svarbu prasmė, idėja, harmonija. Sau linkiu kantrybės, mylėti save, neprarasti kūrybinio polėkio, optimizmo, tikėjimo žmonėmis. Dėkoju už įvertinimą, linkiu visiems būti laimingiems, tegul Jums sekasi.“

Vilniaus klientų aptarnavimo skyriaus atvejo vadybininkės atvyko pasveikinti ir pasidalinti gerąja patirtimi jos buvusi klientė Jurgita Kaveckienė. Šiuo metu  Jurgita dirba administratore, atsakinga už mokymų organizavimą UAB CRC Consulting.

Renata turi labai gerus gebėjimus vesti konsultavimo grupėse užsiėmimus. 2019 m. šiuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose dalyvavo 340 asmenų, iš jų didelę dalį sudarė sunkiai į darbo rinką integruojami asmenys: ilgalaikiai bedarbiai, 55 + ir negalią turintys asmenys. Po konsultavimo grupėse užsiėmimų 20 proc. asmenų pavyko įsidarbinti, dalyvauti  užimtumo priemonėse ar mokytis, po individualių konsultacijų 28 proc. asmenų įsidarbino arba dalyvavo užimtumo priemonėse, kiti asmenys tęsia darbo paiešką.

Atvejo vadybininkė užmezgė ir palaikė glaudžius kontaktus su NVO – VšĮ Rastis, Vilniaus arkivyskupijos Caritas Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, J. Matulaičio šeimos pagalbos centru, socialinės paramos skyriais, siekdama užtikrinti kompleksinių paslaugų sunkiai integruojamiems į darbo rinką klientams teikimą, sėkmingai konsultavo asmenis, plačiai taikydama atvejo vadybos metodus.

Renata labai daug dėjo pastangų didinant ilgalaikių bedarbių ir ribotas galimybes turinčių asmenų užimtumą – daugiau kaip kas trečias Vilniaus m. 6-ojo skyriaus ilgalaikis bedarbis perėjo į užimtumą ir kas penktas ribotas įsidarbinimo galimybes turintis asmuo perėjo į užimtumą.

Išskirtinį indėlį į bendrą Užimtumo tarnybos darbą atvejo vadybininkė įnešė teikdama konsultacijas ir pagalbą kolegoms, pasiūlymus diegiant naujus darbo metodus Užimtumo tarnyboje, vesdama seminarus kitų skyrių darbuotojams.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aukščiausias apdovanojimas – garbės ženklas „Gerumo žvaigždė“ skiriamas asmenims, ypač pasižymėjusiems socialinės apsaugos ir darbo srityje. Šis apdovanojimas įsteigtas 2004 metais.